ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

………,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 5–6 του Οχτώμπρη 2019. Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #142 : του Πάνου Μαρνέρη 

Ανακαρούτσε = συνήλθε ,ανέκτησε δυνάμεις , πήρε τα ‘πάνω του. 

Ανάζερβο = άναποδη 

Αναδεγκούμενε  =αναδεύεται 

Ανακατούκχου = ανακατεύω 

Ανακλιάζου= αναδιπλώνω , ανασκουμπώνω . 

Ανακλανίζου = τρεκλίζω 

Ανακατουσιάρη= αυτός που ανακατεύεται σε όλα ή´τα ανακατεύει όλα …. 

Ορή ανακαρούτσε , ο ‘σι ορού νι ; = να συνήλθε ( πήρε τ’απάνω του ) δεν το βλέπεις ;

Θα ντι μόλει γκάνα ανάζερβο να ‘ράρε τον ουρανέ σφογγύλι = 

Θα σούρθει καμμιά ανάποδη να δεις τον ουρανό σφοντύλι 

Ο ούϊθι  ένι αναδεγκούμενε  ο ‘νι ψόϊθε = 

το φίδι  αναδεύεται δεν είναι ψόφιο . 

Ανακατούκχου τσαι ανακατούκχου τσαι πάλι εκιάτσε ο σhωμό =

Ανακατεύω και ανακατεύω και πάλι έπιασε (κόλλησε) το φαγητό.

Ανακλιάσου  τσαι κιάσε δουλεία  τσι έσι αντεχούμενε .. = 

……….,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *