ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Καλέ καουτσαίρι τσαι κα μπλουτςhαρίσματα Θωμαή τσα Σιούλα….


……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τςhίταβτσαι Τίτιντα 21–22 του Σερικχή 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #42: του Πάνου Μαρνέρη . 

Θ:Σιούλα εε Σιούλα.. Κια δούτσερε βρε γειτόνισα …

Σ:Ογή ένι κια τθα κομμάκια να ζάου…. 

Θ:Α ούρα κα τσιόατες …ο ‘ράκα ντι τα σύνταχα …

Σ:Α ούρα κα  Θωμαή,επέκα να ζάου συνταχούλια να ποκίσου τα δεντρικά μπρού κιάσει α καΐα. 

Θ : Κα μποίτσερε…. τα δουλεία ντι…. 

Σ:Πέκα να μπάτσε βρέτσει, αλλά του κάκου . 

Θ: Γιούρε γιούρε νιε φερίκχου, δόξα νάχει τ’ όνομα σι αλλά τσίπτα.

Σ: Θα ζάρε για γκάνα μπλουτςhάρισμα τσι θα ποίερε; 

Θ: Μπερ (ποίερ) ένι έχου αϊδεία για ετσιτάπα λούσα κάψο Σιούλα .  

Σ: Τσαι Κια να ζάρε κάψο Θωμαή γιομήκαει τα χειόθασσα με γυμνοκώλυκα, κοτού ένι γκανένα να ζυγούει τα θάσσα … 

Θ Ορή γειτόνισσα άμα ένι να ζάρε, έδαρη ένι ο τσαιρέ, ου νι ακόνη φερτοί πρεσσοί θα ερεστεί γκανιά άκρα … 

Σ: Τότθε βρε Θωμαή Έα να ζάμε για γκάνα δύου ούρε να ξεδούμε κχιαούα..

Θ: Να αλήου το Νιχάλη το Σάμπα να αποσούει νάμου οπά τον Άγιε Χριστόφορα. 

Σ: Ναι βρε Θωμαή ν’ ανάψουμε τσαι γκάνα τσεράτσι τον Άγιε, δόξα νάχει τ’όνουμα σι .. 

 Καλέ καουτσαίρι θιλενάδε τσαι θίλοι τσαι κα μπλουτςhαρίσματα..

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Θ:Σούλα η Σούλα κατά που έδωσες σήμερα βρε γειτόνισσα.

Σ: Εδώ είμαι πού στα  κομμάτια να πάω…

Θ:Η ώρα η καλή κιόλας…δε σε είδα το πρωί. 

Σ:Η ώρα η καλή Θωμαή είπα να πάω πρωί πρωί να ποτίσω τα δέντρα πριν πιάσει ζέστη… 

Θ:Καλά έκανες… την δουλειά σου….

Σ: Είπα να μήπως βρέξει αλλά του κάκου.

Θ: Γύρω-γύρω το φέρνει δόξα να ‘χει το όνομα του αλλά τίποτα. 

Σ: θα πας για καμιά βουτιά τι θα κάνεις ;

Θ:ποιος έχει την άδεια( ευχέρεια)  για τέτοια λούσα καψερή Σούλα.. Σ:Και που να πας Καψερή Θωμαή, γέμισαν οι παραλίες με γυμνοκώλυκα, μπορεί κανείς να πλησιάσει τη θάλασσα;

Θ:Να γειτόνισσα, άμα είναι να πας τώρα είναι ο καιρός, ακόμα δεν έχουνε έρθει πολλοί, θα βρεθεί κάποια άκρη. 

Σ:Τότε βρε Θωμαή έλα να πάμε για κανα δυο ώρες να ξεδώσουμε λιγάκι. 

Θ: Να πω του Μιχάλη το Σάββατο να μας πάει εκεί  στον Άγιο Χριστόφορο…

Σ:Ναι βρε Θωμαή ν’ ανάψουμε  και κανένα κεράκι.. δόξα να ‘χει το όνομα του… 

 …Καλό Καλοκαίρι και καλές βουτιές φιλενάδες και φίλοι….

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *