ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ ΤΑ ΑΜΠΡΙΑ .
(Χριστός Ανέστη εκ νεκρών ) Ο Χριστέ Αναστάτθε από νεκρέ….
Ένει α Ατςhιτέρα γιορτά τα Χριστιανοσύνη . Ένει Αμέρα Αναστάσεως του Χριστού , του αθρούπου , τα φύση γενικά .Α Άνοιξη ένει Ανάσταση . Ο ‘νει τυχαίο το ότσι α Ανάσταση ένει πάντα ταν εποχή Άνοιξη .
Το φαγοπότι μετα τα Σαρακοστά ένει Ανάσταση , το γλέγκι μετά ταν ατσhά μαρτυρικά εβδημά , ένει Ανάσταση ….Μετά απο του καταθληπτιτσοί αμέρε του χειμωνικού πφι α φύση ένει τσιτέντα σε λήθαργο ,ενει παρήα α Άνοιξη , α Ανάσταση τα φύση .
Ά ν ο ι ξ η – Α ν ά σ τ α σ η – Χ α ρ ά .
Ανάσταση λοιπόν τσε του καρδίε νάμου τσε του ψιούχε νάμου .
ΑΛΛΑ , ΑΛΛΑ , ΑΛΛΑ . ΓΙΑ ΣΕ ΕΝΕΙ ΤΟΥ ΤΣΑΚΩΝΕ Α ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΝΕΙ ΕΧΑ ΤΣΕ ΕΝΕΙ ΠΡΕΠΟΥΝΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ .
……..Β Ο Η Θ Η Ε Τ Ε …….
Όλοι μαζύ θα νη Αναστάνουμε θα ση καταφέρουμε ..
Να περαήτσετε όμορφα χρόνου πάσιοι τσε του χρόνου όλοι μαζύ .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *