ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 9 του Σετθέμπρη 2018 . Α Τσακωνοπαρέα .

Τσακώνικα με το Πάνο …. 

Κια ‘σει εγκου τσίχερα το βράχο  βρε χριστσιανέ ;= 

Που πας στο χείλος του βράχου βρε Χριστιανέ ; 

Μη φοζήσιου  = μη φοβάσαι 

, όρεγη ο ένα ντοι πούα μπαήτσε το γκρεμό = 

, εδώ το ένα σου πόδι βγήκε στο γκρεμό.

Εκιού έσει ποίου σάματσι ατζία το χάρο  πλέα .. = 

Εσυ κάνεις σάματις  άγγιξα το χάρο πια . 

 Για Όρα κα , με  έντεοι τουρ εμαλοί να έτζερε   

Για κοίτα καλά με αυτά τα μαλλιά να πηγαίνεις .. 

Ατζιάερε  τα πληγά άμα τσαι  ατζίερε το τςhουρούμι 

τθα σhίντα του βράχου  = 

Άγγιαξες την πληγή άμα και  άγγιξες  την κοφτερή πέτρα 

Στην ρίζα του βράχου . 

Λιγάτσι αλλά θα περάει κια θα ζάει ..= 

Λίγο αλλά θα περάσει που θα πάει …

Με τουρ εμαλοί πφι έσει έχου οράκα εζού =

Με τα μυαλά που έχεις είδα εγώ ….. 

( ατζιά = άγγιαξα       ……. .Ατζία = ακούμπησα )

(Ατζιάερε = άγγιαξες  …..   Ατζίερε = ακούμπησες )

Καλέ ξημέρουμα  με  υγεία τσαι αγάκη για όλοι νάμου . 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *