ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 9 του Αωνάρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Το σύγνεφο του Μαλαιβού αρχινήε να ατσαιρένει τσε να απρούτσετε .
Εσούτσε τάνου απο τόν ουρανέ τα Παληόχωρα τσε νιε εστσεπάε όα. .
Με έκεινη το γκρίζο χρώμα ση κατα ποτσουτέ με ελπίδα με κάποιε ανακούφιση με ζωή . Έκει το δώρε του Θεού σαν αντίδωρε σε όλοι του απελπιστοί Τεροσαπουνατσιάνοιτσε Μεανιώτοι . Το Θάμα ο αργήτσερε να ναθεί . Μετα σπο κάνα δύου μπουμπουναρίε ανοίαει τα ουράνια τσε αρχινήε να ξερίχει με το ασκόπουλε . Βρέχο χωρις σταμακημό . Βρελψο πφι έτανη τα στιγμή έκει πιο ακριβό τσε απο τα Μάαμα . Βρέχο πφι εχαροποίτσε όλοι του προσευχούμενοι .
Βρέτθε ως το κόκκαλε τσε ο παπά φίλο μαζυ με όλε το κόσμο.
Ενέγκαει ταν εικόνα τον Αγιε Γιάννη . Το θάμα έκει νατέ . Α Παληόχωρα έκει γιορτάζα τα δικά ση Ανάσταση τσε μαζύ ση Τερέ Σαπουνάτσι , Μέανε ….
Καλε νάμου ξημέρουμα . Πάντα με ΥΓΕΙΑ .

Βόλτα τα Σαμπατιτση , όλοι οι μιτσοί τσέ οι ατσhοί .

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *