ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 8 του Σετθέμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα .

Παππού εγγονέ #63 : του Πάνου Μαρνέρη …. 

—Παππού ντ’ερωτήκα να μπάτσε έσι έχου πυρετέ γιατσί νία μι σ’έσι αού έτρου νία αλλίου τσαι μ’έσι μπερδέγκου .. 

—Ουου καμπτζί μι για να μπερδέγκου ετίου τσαι εζού θα ένι μπερδευτέ.. 

— Από ότσι ένι δενάχουντα ναι . Μπάτσε κατσάτσερε τον ήλιε πρεσσά ούρα ,  τσαι ντε ξενιαλίε ; 

— Σιάτη μι τον ήλιε  ο ‘κατσάκα , αλλά με ένταει όα ένι όντως μπερδευτέ .. 

— Τσι να αλήου ; Τσαι εζού έμα παινεγκουμένα για το παππού μι το σοφό ……

—Καρδία μι ντ’απογοητεύα ; 

— Ντ’ένι κειράζα , εκιού ποτέ ο ‘σι απογοητέγκου μι … 

— Να από τα νία μερία είνι αούντε το air conditioner ένι βλάβουντα ταν υγεία , από ταν άβα ο αέρα ένι μολευτέ με λίγα όγια γκρενίλα απουρτέσε τσαι ρέμα από κίσου ..άλλε άμα έγκεινη ό ‘νι μπλέξιμο ; 

— Ναι παππού ένι , απλά  ένι  αντεχουμένα ετίου να νι ξεμπλέξερε. 

— Ούτε ο Θεό ο ‘νι ξεμπλέγκου νι έγκεινη αλλά θα ντ’αλήου ταν επιλογή μι !!! 

— Για να νι νιάου παππού … 

— θα ζάου με ταν απότσια του Δεντρικού τσαι το  φυσικό αέρα …. 

— Εζού παππού να μι συxωρέρε αλλά θα προκιμάου το κρεββάτθα μι τσαι το air conditioner…. 

Καλέ  ξημέρουμα τσαι α επιλογή ένι δικά νιούμου  απότσια ή´ air conditioner ; ..

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

——————————————

—Παππού σε ρώτησα μήπως έχεις πυρετό , γιατί μία μου τα λες έτσι μία αλλιώς και με μπερδεύεις . 

— Ουου παιδί μου για να μπερδεύω εσένα θά είμαι και εγώ μπερδεμένος . 

— Από ότι φαίνεται ναι .Μήπως έ κάθησες στον ήλιο πολύ ώρα και σε ξεμυάλισε ; 

— Κορίτσι μου στον ήλιο δεν εκάθησα , αλλά με όλα αυτά είμαι όντως μπερδεμένος .

—Τι να πώ ; Και εγώ παινευόμουν για τον παππού μου το σοφό ;

—Καρδιά μου σ’απογοήτευσα ; 

— Σε πειράζω,  εσύ ποτέ δεν με απογοητεύεις … 

—Να από την μια μερία λένε πως το air conditioner βλάπτει στην υγεία , από την άλλη ο αέρας είναι μολεμένος , με λίγα λόγια ‘μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα , πές μου αν αυτό δεν είναι μπλέξιμο … 

— Ναι παππού είναι , απλά περιμένω εσένα να το ξεμπλέξεις… 

Ούτε ο Θεός δεν το ξεμπλέκει, αλλά θα σου πώ την επιλογή μου. 

— Για ν’ακούσω παππού ; 

— Θα πάω με την σκιά του Δέντρου και τον φυσικό άέρα … 

—Εγώ παππού και να με συγχωρείς θα προτιμήσω το κρεββάτι μου και το air conditioner …. 

Καλό ξημέρωμα και η επιλογή είναι δικήσας σκιά ή´ airconditioner ;

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *