ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Τσιουρακά 8 του Αωνάρη 2018. 

Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . = η Τσακωνοπαρέα με τους νέους 

Ο Πάνο νη μου είνει παρακαού  . Ποίετε προσπαϊθα . 

Ο Πάνος σας παρακαλεί . Κάνετε μία προσπάθεια …

 Ο ‘ σει  αού μοι θα  ζάμε σάτση για τσυνήγι ; = 

Δεν μου λές θα πάμε φέτος για κυνήγι ; 

Ακόνη Αωνάρη έμε έχουντε τσαι εκιού με έσει  αού για τσυνήγι ;

Ακόμα έχουμε Αλωνάρη και εσυ μου μιλάς  για κυνήγι 

Τόσιου παϊθαστέ έσει ; = Τόσο παθιασμένος είσαι ;

Εκιού τσι έσει αού ; = Εσύ τι λές ; 

Ένει αού σάτση για πρώτε βοά να ζάου για αγριόχιουρε .. = 

Λέω εφέτος για πρώτη φορά να πάω για αγριογούρουνο . 

 Ο ‘σει ξαναζατέ ; = δεν έχεις ξαναπάει ; 

Ο  ‘νει ζατέ τσαι αποφασία να ζάου σάτση = 

Δεν έχω πάει και αποφάσισα να πάω εφέτος . 

Εζού εσταμακία το τσυνήγι = εγώ σταμάτησα το κυνήγι . 

Το τσυνήγι εσταμακία     = το κυνήγι σταματάω 

Ο ‘νει ποία μοι α καρδία = δεν μου κάνει πια καρδιά

Άλλιου κάτσι να σκωτού = άλλο κάτι να σκοτώσω 

Καμπτζία νι’ ένει αμογού  = παιδιά το ομολογώ ….. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *