ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Κα ένει  α εξέλιξη , αλλά , τα γρούσσα μην αφήτε 

Τσακώνικα νιλήνετε ποτέ μη  σ’ παρατήτε 

Καλή  είναι  εξέλιξη , αλλά την γλώσσα μην αφήστε

 Τσακώνικα να μιλάτε ,ποτέ μην παρατάτε …. 

του Πάνου Μαρνέρη .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *