ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… ..

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 7 του Γενάρη το 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Πολύχρονοι οι Γιάννηδε τσε οι Γιαννούλε….
Πολύχρονε τσε ο Γιάννη ο Κορόγο ο συγγραφέα του βιβλίου απο το οποίε Άγκαμε του πλέτεροι ιστορίλε νάμου ….

Τθου δύσκολοι έτεοι τσαιροί α Παληόχωρα έκει δία ζωή τουρ αθροίποι τσε τα ζωντανά . 2 – 3 βροχάδε ταν Άνοιξη ότσι έκει πρέπουντα για το φαέ τα κρίσα τσε τα κουτσερά .
Όπφουρ έμαει κχαμπέντε το κατάβα τα Σέα ή´ το Μισοράχι ο κάμπο τα Παλιόχωρα τσε του Τςhουμία , έκει ονοιάζου σαν ασημένιε τσυματιστά θάασσα με πράσινα μπαούματα , απο του χούρε με το καλαμπόκι τσε το ροϊδίθι . Έμαει ονειρεγκουμένει τα Βραστογαλιά
τθα σκουτέα με τα νόστσιμα παξιμάϊδα , τον αχνιστέ τραχανά ,
το φρέσκο αβουγό πφι νιε έμαει αρίκχουντε απο τα φωλήα , μπρι α κότθα τελειούει το κακάρισμα .
Ένταει όα είνει στοιχειουτά τάσου νάμου τσε ένει ομορθιέντα του θύνησε νάμου . Ο παιδικό αγνέ τότθε κόσμο νάμου έκει σhέφου τσε ατσhαιρένου με τα πιο απλά τσε φτωχικά βιούματα .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΟΜΟΡΦΟ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ τσε Κα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ

Να φάμε τα βραστογαλιά , Τάσου απ τα σκουτέα
Αλλά τσ’ α γρούσσα Τσάκωνε να νη νιλήνουμε ένει θέα ….
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *