ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ  7 του Απρίλη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο #30: Τούλα Κώστενα : του Πάνου Μαρνέρη …. 

-Κια δούτσερε Κώστενα ; 

-Ορεγη  Τούλα κια να ζάου τσαι εζού. 

-Θα έχου καννιά βδημά, τσαι παρατάνου να ντ’ οράου

-Ναι Τούλα μπάτσε τσαι ένι  παρατάνου… 

-Ναι μαθέ αφού εμπήκα αμάν να ντ’οράου να αλήουμε γκανία κουβέντα , κάνα παράξενε .. 

-Ναι Τούλα εφύτζε τσαι ο Κώστα από το νταμάρι , εζάκαμε τάνου τα Παλιόχωρα τσαι κατσάκαμε σκεδόν όα ταν εβδημά ..ίγκιαει έχουντα τσαι τα καμπτζία Σκόλη τσαι ερέκαμε πρόφαση . 

-Κα μπήκατε χαλάλι , ο ‘σι αούα μι όα κα με ταν άβα δουλεία ; 

-Ποτέ καλύτερα μα το Θεό !!! Τσι να ντ’αλήου άλλε άντρωπο … 

Καονίλητε τσαι χρυσονίλητε .. 

-Πφουρ ένι χαιρουμένα βρε θιλενάδα  πφουρ ένι χαιρουμένα . 

-Εζού να ‘ράρε γειτόνισα  ….. 

-Για να ράμε θα κχοντούει ; 

-Να ντ’αλήου μα ταν αλήιθα βρέ Τούλα αρχινήα τσαι ένι βαρενουμένα λιγάτσι με έντανη όα τα καοσύνα .. 

-Αααα εκιού έσι για σβάϊσμα Κώστενα για σβάϊσμα μα το Θεό … 

-Τσι να αλήου τσαι τσι να μογήου σ’ένι Θέου ο…… ή´ μ’ένι φαγκισκούμενε …..

Τσαι οι δύου μαζύ χαχαχαχα

Καλε ξημέρουμα τα Τσακωνοπαρέα τσαι σε όλε το κόσμο … 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  

………………………………….. 

Για κατά πού έδωσες Κώστενα ; 

Εδώ Τούλα που να πάω και εγώ .. 

Θα έχω καμμιά εβδομάδα και παραπάνω να σε δώ . 

Ναι Τούλα μήπως είναι και παραπάνω … 

Ναι μαθές αφού έκανα αμάν να σε δώ να πούμε καμμιά κουβέντα κάνα παράξενο … 

Ναι Τούλα έφυγε και ο Κώστας από το νταμάρι , επήγαμε επάνω στην Παλιόχωρα και καθήσαμε σχεδόν όλη την εβδομάδα δεν είχαν και τα παιδιά σχολείο και βρήκαμε πρόφαση . 

Καλά κάνατε δεν μου λές όλα καλά με την άλλη δουλειά ;

Ποτέ καλλίτερα μα το Θεό . Τι να σου πώ άλλος άνθρωπος . 

Καλομίλητος και χρυσομίλητος …

Πως χαίρομαι βρε φιλενάδα πως χαίρομαι … 

Εγώ να δεις γειτόνισα .. 

Για να δούμε θα κρατήσει ; 

Να σου πώ την αλήθεια βρε Τούλα άρχισα να βαριέμαι λιγάκι με όλη αυτήν την καλωσύνη . 

Αααα εσυ είσαι για διάβασμα Κώστενα , για διάβασμα μα το Θεό . 

Τι να πώ και τι να μολογήσω τα θέλει ο ….. ή´ μου φαίνεται ;

Και οι δυο μαζύ χαχαχαχα .μ 

Καλό ξημέρωμα στην Τσακωνοπαρέα και σε όλο τον κόσμο .. 

………. ΜΙΛΑΜΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *