ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη ……
…….Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …….
Α αναμεταξύ σου σκέση έκει αληθινά τσε συνεπή τσε ιδίως έδαρη πφι εγεράκαει τσε α νία ένει χρειασκουμένα ταν άβα . Εδεήτθαει μεταξύ σου πλέκιεριου απο τσι επενάκαει οι ατσhοίποι σου τσε εξενητεύταει τα καμπτζία σου . Α κουβέντα εκει απαραίτητε σε καθημερινά βάση τσε για του δύου. Τα Αμπρία πφε επεράτσε , ο υζέ τα Θοδωρού ,πφι έκει αραμού ταν Αϊθήνα , αποφασίε να άρει ταν Μάτη ση νία χρωμακιστά τελερόραση . Μοναχά ση ένει εσκέφτε , άφε να νη άρου νια τηλεόραση να παρηγορήνει τα μοναχία ση ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….´.

Η αναμεταξύ τους σχέση ήταν ειλικρινής και συνεπής ειδικά τώρα που εγέρασαν και χρειαζόταν η μία την άλλη . Εδέθηκαν μεταξύ τους περισσότερο , απο τότε που πέθαναν οι άντρες τους και ξενητεύτηκαν τα παιδιά τους . Η κουβέντα ήταν απαραίτητη σε καθημερινή βάση και για τις δύο . Την Λαμπρή που πέρασε , ο γυιός της θοδωρούς πού διαμένει στη Αθήνα , αποφάσισε να αγοράσει στην μάννα του , μια έγχρωμη τηλεόραση . Μόνη της είναι , σκέφτηκε , ας της αγοράσω μια τηλεόραση να παρηγορεί την μοναξιά της ….. ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *