ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

       ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 6 του Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

……….ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ………. 

Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσε γραφτέ τα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη .

……….Α Λάϊ , α Λιάρα , τσαι ο  Ντερβίση ………  

Ενεί τα σκολιόπουα έτενη τον τσαιρέ έμαει απαντέχουντε το 

Σάμπα τσαι τα Τσιουρακά πότε να μόλωει . Όχι διότσι ο ‘μαει ποίντε σκολείε τσαι μάθημα αλλά για να μπαήουμε ταν εξοχή να ερεστούμε τάτσου  , ελέφτεροι τσαι κοντά τα φύση . 

Να νεμάμε τα μανάρια τα τσελή , τα μανάρια νάμου . 

Τότθε έμαει ποίντε μάθημα σύνταχα τσαι απόγεμα τσαι το Σάμπα έμισε αμέρα , μόνιου του συνταχινέ . Κάθε  Τσιουρακά σύνταχα τον Άγιε με το σκολείε τσαι από το μεσαμέρι  τσαι ύστερα  πάλι ελέφτεροι 

Οι παιδιτσοί μοι χρόνου είνει δεητοί με τα μανάρια . Οξόν από τα αγαθά σου πφι ίγκιαει χρήσιμα τότθε τσαι έδαρη , έμαει ατςhαιρέντε με ένταοι μαζύ …..

ΚΑΛΕ  ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  όμορφο ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ τσαι υγεία . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *