ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 5 του Αμάη 2019 .  Α Τσακωνοπαρέα 

Διάλογο :Παππού εγγονέ# 47 : του Πάνου Μαρνέρη . 

 

—Τσαι του  Χριστού όρκομι τσαι σε έτανη τα γιορτά έμαει γλεγκίχουντε .. 

—Τσαι σε ποίε άβα παππού ;

—Να όρκο μι  του Βατζελισμού τσαι το όχι . Ένι γιορτάζα α 

Πατρίδα . Έτεοι του δύου του γιορτέ  ποτέ ο ‘νι πρέπουντα να σι ξεχένουμε , Γιατσί έτεοι οι γιορτέ είνι γιορτέ τα πατρίδα νάμου . 

—Τσαι έδαρη σε έμε γιορτάζουντε έντεοι παππού. 

—Ο ‘νι πρέπουντα να σι ξεχένουμε  , γιατσί πρεσοί προγόνοι νάμου εσκωτούτθαει για να ζήωμε ενεί ελέφτεροι … 

—ίγκιαει γκιουκχουμένοι τσαι τότθε φουστανελάδε τσαι  τζιουμπελούδε ;

—Να βρε καμπτζί μι γινουμένα έκι γιορτά ,δίχως του φουστανελάδε τσαι του τζιουμπελούδε ;

—Ένα ρώτημα εμποίκα παππού …

—Ναι καμπτζί μι ….Τθο σκολείε τότθε , τα καμπτζία ίγκιαει αούντα ποίματα τσαι  ίγκιαει παίζουντα σε διαλόγοι . Ίγκιαει παριστάντα το Κολοκοτρώνη , το Καραϊσκάκη  , το  Νικηταρά , το Μιαούλη , τα Μπουμπουλίνα τσαι άλλοι ηρωίδε τσαι ήρωε ….

—Ου ‘γκιαε τραγουδούντε παππού . 

—Άφε πλέα το τραγούϊδι τσαι το χορέ , σιάτη μι έκι γλεγκίχουντα όλιου το χωριουδάτσι ,ως τσαι α κουτσά Μαρία έκι μπαίνα το χορέ 

—Ποίερ έκι α κουτσα Μαρία παππού ; 

 —Ο όγο νι ένι αού σιάτη μι . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ… 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….  

—————————————- 

Και τα Χριστούγεννα  και σ’ αυτή την γιορτή γλεντούσαμε . 

Και σε ποια άλλη παππού ;

Να όρκε μου και του Ευαγγελισμού , και στο  <  ΟΧΙ >. Γιορτάζει η Πατρίδα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε , γιατί αυτές οι γιορτές  είνα γιορτές της πατρίδας μας …. 

Και τώρα τις γιορτάζουμε αυτές παππού ; 

Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε παιδί μου γιατί πολλοί προγόνοι μας εσκοτώθηκαν για να ζούμε εμεις ελεύθεροι . .

Ντυνόντουσαν και τότε φουστανελάδες  και τζουμπελούδες παππού ;

Ναι βρε παιδί μου ι όταν γιορτή , χωρίς φουστανελάδες και Τζουμπελούδες ;  

Μια ερώτηση έκανα παππού ;

Δεν τραγουδούσαν παππού ;

Να παιδί  μου ..Στο σκολείο τότε , τα παιδιά έλεγαν ποιήματα και έπαιζαν σε διαλόγους . Παρίσταναν τον Κολοκοτρώνη το Καραϊσκάκη , τον Νικηταρά , τον Μιαούλη , την Μπουμπουλίνα και άλλες ηρωίδες και ήρωες … 

Δεν έλεγαν τραγούδια παππού ; 

Άσε πια το τραγούδι και το χορό ….γλεντούσε όλο το χωριό , ως και η κουτσή Μαρία έμπαινε στο χορό …. 

Ποια ήταν η κουτσή Μαρία ;

Ο λόγος το λέει κορίτσι μου …. 

Καλό ξημέρωμα και όμορφο πρωϊνό……. 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *