ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 5 του Αγούστου 2018 … ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

Με το μόλις νι’ οράκα με το ριγουτέ σοι κουστούμι το κολλαριστέ όγκιουμα , τα λαλουδωπά σοι γραβάτα τσαι τα τσαινούρτσια σοι  λουστρίνια … ετραβήε το θαυμασμό μοι . Θα ένει γκάνα σπουδαίο άντρωπο εστσέμα σα το δάσκαλε νάμου το Κοκκοκιό . Εζού μόνάχα το Κοκκοκιό έμα έχου ορατέ  έτρου καογκιουτέ  , ιδίως κάθε 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ  πφι να μου έκει αποσούκχου τον Άγιε .. 

Οξόν από το θαυμασμό νία  ατσhά συμπάϊθα φωλιάε τα ψιούχα μοι για έντενη το τσείε μοι αφού τσαι από τα πρώτε βοά πφε μ’ οράτσε , με φωνηάε   κοντά σοι  τσαι αφού με χαϊδεύε τα τσιουφά εβαλήτσε τάσου τα πάμα μοι δύου τσαινούρτσια  αστραφτερά τάλαρα . 

Ένταει είνει δικά ντοι με επέτσε να σει ποίερε ότσι έσει Θέου , να ψωνίσερε ότσι έσει Θέου !!!! 

Δικά μοι τα τάλαρα . Δικό μοι όλε έντενη ο ατσhέ θησαυρέ , να μπάτσε τσαι ο καταβήκα κα ; Ο’ νει δενατέ !! 

Να μπάτσε τσαι ο τσείε μοι έκει  χωρατέγκου ;

Δικά μοι τσαι τα Τάλαρα , ο θησαυρέ δικό μοι

Α γρούσσα  ένει το ντέρκι μοι ,ένει  ο ατσhέ καημό μοι…… 

Καλε ξημέρουμα , με αγάκη . 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *