ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 4 του Φλεβάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη ..

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ με το παπαΝιχάλη: του Πάνου Μαρνέρη

Τον Αγιε άμα τσε ζάτε, ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ να εκκλησιαστήτθε
Παπα Νιχάλη πφε θα οράτε ,Τσακώνικα να νη νιλήτε …
Ταν εφτσή να νη μου δεί Τσακώνικα θα νη μου νιλεί
Θα ποίετε το χρήε νιούμου για τα μαμού τα γρούσσα νιούμου .
Νιλήτε τσε θα λυτρουθήτθε , περήφανα θα αιστανθήτθε
Να χαρήμε να χαρήτε ποίετε νη , προσπαθήτε .
Τσε αφού λειτουργιθήτθε ,τουρ εικόνε προστσυνήτε
Θιληθήτθε ,Αλληλοεφτσηθήτθε έτζετε να αναπαυτήτθε
…ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ .
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
…………………………………………..
Στην εκκλησιά αν όλοι πάτε , Κυριακή να εκκλησιαστήτθε
Το παπα Μιχάλη μας να δείτε , Τσακώνικα να του μιλήστε .
Την ευχή να σας την δώσει Τσακώνικα να σας μιλήσει .
Θα κάνετε το χρέος σας προς την γιαγιά την γλώσσα σας
Μιλήστε και θα λυτρωθείτε περήφανα θα αισθανθήτε
Να χαρούμε να χαρήτε , κάντε το , για προσαθήστε !!!
Και αφου λειτουργηθήτε ,τις εικόνες προσκυνήστε
Φιληθήτε αλληλοευχηθήτε , πηγαίνετε να αμαπαυήτε
ΚΑΛ ΣΑΣ ΞΗΜΕΡΩΜΑ . ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ …
“…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. ……. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *