ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 4 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …
Να έχουμε όλοι νάμου νία όμορφο Τσιουρακά …
Νία βοά πφι αρρωστήτσε α πεθερά τα Νικοού τσε οι δύου γειτόνισε το πούα . Να ποίωει του κοφτοί βεντούζε , το μπάςhι , τουρ εντριβέ , το χαμομίλι , το φασκόνηλε , όα να ναθούνει όπφουρ έκει έχου διαταχτέ ο γιατρέ ο Θόδωρε από τα Μέανα . Άμα α Νικοού έκει φταίνα καφέ , πφι νιε ‘κει νοθέγκα με το φαέ , για να φτουρήνει έκει βάνα τα γειτονία σε κειρασμό . Α πρώτε πφι άκει να δοτσιμάσει το καφέ έκει α Νιχαού , α κουνιάδα τα Νικοού . Έτανη έκει ξέρα τσε το φετζhιάνι . . Όποτε έκει σβαΐχα το φετζhάνι κάτσι καλέ άκει να ναϊθεί . Κάποιε δέμα έκει θα μόλει από ταν Αμεριτσή , κάποιε γράμμα με κάνα δολλάριε από το τσείε , όλιου τσε κάτσι καλέ για τα χαρά τα τσελή……..
ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ μη υγεία τσε χαρά σε όλες το κόσμο ..
…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *