ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Να τελειούμε το μήνα όμορφα με τα Θωμαή τσαι με τα Σιούλα . 

————— ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ——————-

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 31  του Μάτζη  2019 … Α Τσακωνοπαρέα …… 

Διάλογο #29 :Τούλα , Κώστενα : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Ένι τσαι έγκεινη νία αρχή χαλάλι ντι . 

—Άμα τσαι εντούτσε το καμπτζί  μι με μπαήτσε το αίμα τα τσιουφά …

—Τόσε τσαιρέ βρε ´Κώσταινα τσαι ο ‘σα αούα τσίπτα ; 

—Τσι να αλήου   α μαργουτά εζού ….έμα ντρεπουμένα …. 

—Τσαι εζού κιούφα τον ύπρε του Διτσαίου τσαι ένι ποία τσαι τα ξύπνιε … κο να μι μόλει  .. τσι ένι  γινούμενε τό κόσμο !! Βρε έμε ένα πόρε τσαι ο ‘μα έχα καταβητέ τσίπτα για 15 χρόνου . 

—Κια να κατάβερε τσαι εκιού , τόσοι ένοιε  έσι έχα , ενίου άκει να τςhίντερε ; 

—Ογή πφι σ’έμε αούντε να μη νι αφήερε να ντι ξαναχερικούει … 

—Μα το Θεο βρε Τούλα ο θα νι αφήου …μα να ντεί το καμπτζί ; 

—Έτρου μπράβο γειτόνισα … 

—Επφέρη θυμούτσε πάλι τσαι νι θυνήα έταει πφι νιε έμα έχα πετέ 

—Τσαι τσι εμπήτσε  . 

—Εκολούτσε  , κισοστάτθε εμουρμουρίε τσαι τσίπτα άλλιου . 

—Όρα μοι κα κακομοίρα εζού θα έχου τουρ εψιλοί μοι τσαι τουρ αβουτάνε μοι ανοιτθοί , έδαρη πλέα .

—Ορή Τούλα δηλούτσε παραίτηση από το νταμάρι , θα ασχοληθούμε με του χούρε νάμου , θα ποίουμε νία τσαινουρτσία αρχή , μαζύ . 

—Τσι να αλήου .. Κάλλιε αργά πάρα ποτές …..   

Καλε ξημέρουμα … ονείρατα όμορφα …… 

————— ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————— 

—————————————————————————

Είναι και αυτό μια αρχή συγχαρητήρια … 

Άμα κι εχτύπησε το παιδί μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι …

Τόσο καιρό βρε Κώστενα και δεν έλεγες τίποτα …. 

 Τι να πώ η κακορίζικια εγώ ….. ντρεπόμουνα 

Και εγώ κοιμόμουν τον ύπνο του δικαίου και κάνω και την ξύπνια .. 

ξαφνικό να μου έρθει … τι γίνεται στον κόσμο !! Βρε είμαστε μια πόρτα και δεν είχα καταλάβει τίποτα για 25 χρόνια ….. 

που να καταλάβεις και εσύ τόσες έννοιες έχεις ,  για εμένα θα στεναχωριόσουν ….

Εδώ που τα λέμε να μη τον αφήσεις να σε ξαναχτυπήσει …. 

Μα το Θεό βρε Τούλα δεν θα τον αφήσω… μα να χτυπήσει το παιδί ;

Έτσι μπράβο γειτόνισα …. 

Εχτές θύμωσε πάλι αλλά του υπενθύμησα αυτά που του είχα πεί… 

Και τι έκανε ; 

Εκόλωσε ,πισωστάθηκε ,μουρμούρισε και τίποτα άλλο .. 

Κοίταξε καλά κακομοίρα εγώ θα έχω τα μάτια μου και τα αυτιά μου ανοιχτά , τώρα πιά . 

Κοίταξε Τούλα εδήλωσε παραίτηση από το νταμάρι , θα ασχοληθούμε με τα χωράφια μας θα κάνουμε μία καινούργια αρχή  μαζύ … 

Τι να πώ  ( κάλλιο αργά πάρα ποτές ) …. 

Καλό ξημέρωμα και όμορφα όνειρα … 

———— ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ —————- 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *