ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 30 του Αωνάρη 2017 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Το 1948 Αγουστε μήνα τθο Βιβάρι τα Αργολίδα εφουσάτσε ένα απότομο τσε αναπάντεχο καθούρι . Ο προαβήκαει να κχαμπαήσουει τα άρμενα ο Νικόα ο Παππαϊδά με τον υζέ ση το Ντίνο .
Α βάρκα αναποδογιουρίε τσε τα πράματα όα ερέσταει τα θάασσα ….
Το Οχτώμπρη το 1949 ποτσουτά απο τα Κίο . ( α Δέσποινα ) με κότσιτε τσε με σανέ . Ο τσαιρέ μπαλήτσε Σοροκάδα τσε το τσύμα ανεμούτσε τα βάρκα του βράχοι , τον Άγιε Γιώρτση κοντά τθο Τσιβέρι . Με του πούε εζάτσε ο άραχλε ο Παππαϊδά το Τολέ να φέρει Μάστορα να βάλει τσαινούρτση λουμπάρι τα ρημαχτά βάρκα ..
ΞΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΚΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ .

Α γιορτά νάμου ένει κοντέγκα
Νια σκέψη με ένει παιδέγκα
Αν ο κόσμο μαζουτθεί
Το Τσακώνικο για να νιαθεί.

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *