ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 ………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Τσιουρακά 3 του Φλεβάρη 2019. Τσακωνοπαρέα μοι . 

Διάλογο #21 Α Μπαρμπαρίνα με το Πάνο .Του Πάνου Μαρνέρη …  

Παππού κια έσει …. έσει κα …. 

Κα ένει σιάτη μοι καουρ εκοκιάερε ..

Μα κια έσει ο ‘νι ορούα ντι 

 Όρεγη ένι , στάσου να κχρίσου του χέρε μι τσαι ‘σούκα . 

Βρε παππού ο ‘σι κασήμενε χάμου μπίτι , όλιου τσαι κάτσι έσει ποίου… Κάτσα  λιγάτσι να ξακισταθήρε  …. 

Κατσάκα , κασήμενε ένι σιάτη μοι . 

Με τσι έσει κατακιανούμενε πάλι παππού ; 

Να σιάτη μοι επέκα να τςhαπρακού το πριόνι , τσαι να νι ακονάου λιγάτσι , να ζάου να καθαρίσου τουρ έλίε .. 

πφου νιε πέτσερε έτανη τα λέξη  παππού ; 

Ποίε λέξη επέκα σιάτη  μοι ;  

Έτανη πφι επέτσερε για το πριόνι .. 

Ααααα το τςhαπράκουμα ; . Ορή  τα πριόνια είνει έχουντα όντου ; 

Ναι παππού … 

Με το τςhαπράκουμα έσι η γιουρίζου τον ένα όντα αφρά κατά  τα σhοβά μερία , τσαι τον άλλε κατά ίσιε τα μερία . 

Τσαι γιατσί νι έσει ποίου έγκεινη παππού ; 

Να γιατσί ,  άμα κόφερε ένα καμό , να  ποίνει αβάτσι το πριόνι τσαι να μη στομούτσει ..  

Με ‘σει μπερδέγκου παππού τσι θα αλεί στομούτσει . 

 Ξοίκα να ‘ράρε άμα έσει κόφου ένα κάλη είνει γινούμενα πριονίδα 

Έταει άμα  οι όντου είνει ίσιοι είνει μπέντα ανάμεσα τουρ όντου  τσαι το πριόνι ένει κχολίχουντα ,ένει στομούκχουντα τσαι ο ‘νι κόφουντα γιατσί ο ‘ γινούμενε αβάτσι να φήνωει με το τράβημα . 

Ο καταβήκα τσαι πρεσιού κα παππού αλλά νία άβα βοά να μη δενάτσερε…. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

—————————————- 

Παππού που είσαι είσαι καλά ; 

Καλά έμα κορίτσι μου καλώς εκόπιασες . 

Μα που είσαι δεν σε βλέπω . 

Εδώ είμαι σταλσου να πλύνω τα χέρια μου και επφτασα … 

Βρε παππού δεν κάθεσαι κάτω καθόλου όλο και κάτι κάνεις κάθησε λίγο να ξαποστάσεις …. 

Κάθησα , κάθομαι κορίτσι μου . 

Με τι κατάπια νόσου να πάλι  παππού ; 

Να κορίτσι μου είπα να τσαπρακώσω το πριόνι και να το τροχίσω   λίγο , να πάω να καθαρίσω τις ελιές . 

Πώς την είπες εκείνη την λέξη παππού ;

Ποια λέξη είπα παιδί μου … 

Εκείνη που είπες για το πριόνι ; 

Αααα το Τσαπράκωμα … κοίτα τα πριόνια έχουν δόντια ;

Ναι παππού …. 

Με το τσαπράκωμα γυρίζεις ελαφρά το ένα δόντι αριστερά και το άλλο  δεξιά … 

Και γιατί το κάνεις αυτό παππού ; 

Να γιατί όταν κόβεις ένα κλώνο να κάνει αυλάκι και να μην στομώνει .

Με μπερδεύεις παππού τι θα πει στομώνεις ; 

Κοίταξε να δεις όταν κόβεις ένα ξύλο , δημιουργούντε πριονίδια. 

Αυτά άμα τα δόντια είναι ευθεία μπαίνουν ανάμεσα στα δόντια και το πριόνι κολάει στομώνει και δεν κόβει γιατί δεν γίνεται αύλάκι  να φεύγουν με το τράβηγμα … 

Δεν κατάλαβα και καλά παππού αλλά μια  άλλη φορά να μου δείξεις … 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *