ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 3 του Δετσέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
ΟΙ Αποκρίσιε είγκιαει γιορτέ τσε ξεφάντουμα τα γειτονία .
Είγκιαει στρούκχουντε τσοινέ τραπέζι . Ο καθένα έκει φερίκχου τα δικά ση φαητά τσε ύστερα γλέγκι , το γειτονικό γλέγκι , με κχάρε τσε μασκαρελίτσια , ως του συνταχινοί ούρε .
Ο κακό χρόνε ένει περού ο κακό γείτονα όχι , ένει αούα νία παροιμία . Κανιά βοά ο ζηλόφτονε γείτονα έκει πφίρου το ζιζάνιε τα φτόνια τσε έκει θεούκχου τα ύβατα τα γειτονία . Έκει πφίρου ζιζάνια Όρπα πφι οι άλλοι είγκιαει φυτήντε λαλούϊδα . Τα νία βοά οι κότθε είγκιαει έγκουντε το τσήπο ση τσε ταν άβα βοά ο κούε έκει κχαούντουντε πρεσιού……
Καλε ξημέρουμα τσε ευχάριστε ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ ….

Γειτόνισα , γειτόνισα Μιτσά γειτονοπούλα
Σάμερε θα μαούμε όγια πρεσσά θα αλήουμε
Μάζου τα περιστέρια ντη τσι ειν’ παρήντα ταν αυλή μη….
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *