ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τσιουρακά 29 του Αωνάρη 2018 . 

Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι …. 

Εσούκα = έφτασα 

Καουρ εκοκιάερε = καλώς ήρθες ( εκόπιασες ) 

Από κια έσει  παρίου ; = από που έρχεσαι ;

Από κια εκάνερε ;  =  Από που ήρθες;

Ένει παρίου από τα Μέανα = έρχομαι από τα Μέλανα . 

Ετσινήκα από τα Πραματευτά  = Ξεκίνησα από την Πραματευτή

Με του πούε τόσα πορία ; = με τα πόδια τόσο δρόμο ; 

Ναι τσι με περαήερε ενίου… = ναι τι με πέρασες εμένα ..

Κάνα ψόϊθε  έσα αού ότσι ένει ;= 

κάνα ψόφιο έλεγες πως ήμουν ;

Να μη νι ματαλήερε = να μην το ξαναπείς 

Όρα μπάτσε νι ματαλήερε ,τα γρούσσα ο θα νιλήερε 

Θα ντη άρει τσαι θα ντη τθαΐσει ,  αλάργα θα ντη σκαπεκίσει 

Κοίτα μην το ξαναπείς ,την γλώσσα μας δεν θα μιλήσεις 

Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει , μακρυά θα σε (πάει)σκαπετίσει…

 ΑΝΑΦΕΤΕ  ΤΣΑΙ ΚΑΝΑ ΤΣΕΡΙΟΥΛΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡ ΑΔΙΚΟΧΑΤΟΙ… 

 ανάβετε και κάνα κεράκι για τους αδικοχαμένους …. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *