ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τσιουρακα 28 του Αωνάρη 2019. Α Τσακωνοπαρέα 

Ηλεχτρικά κουζίνα #1 : του Πάνου Μαρνέρη.  

—Τσι έσι ποία Σιούλα α ούρα κα τσιόα 

—Τσι να ποίου Θωμαή ό’σι ορούα εβρέτθαει τα προσανάματα τσαι ένι παλαίγκα να ν ανάψου ταν ικχάρα … 

—Αααα , καλέ εκιού όρπα έσι αραματά ακόνη ; 

—Τσι αραματά τσαι παρτά μ’ εσι αούα ; 

—Ντ’ένι ορούα πφι έσι παιδεγκουμένα τσαι ένι μοζούα α καρδία μι .

—Ετίου ένι μοζούα α καρδία ντι , εζού τσι να αλήου πφι φου τσαι φου θα μπαεί γκάνα άντερε … 

—Γιάκεινη ντ’ένι αούα βρε Χριστσιανά ότσι έσι αραματά στάσιμο. 

—Αααχ βρε Θωμαή αααχ !! Έμα νέα τσαι γεράκα α έρμοοο , κια νι έσι ορούα τα στάσιμο μαθές … 

—Έγκεινη να νι ξαναλήερε Σιούλα , εζάκαει του πορείε σου οι καλοί νάμου χρόνου τσαι ού’νι  ματαπαρίντε …

—Τότθε τσι στάσιμο μ’έσι μπαμπαλίζα Θωμαή ; 

—Ό’νι νιούα για του χρόνου Σιούλααα . 

—Αλλά γιατσί  Θωμαή.

—Για τουρ εμαλοί ντι τσαι τα χούϊα ντι 

—Όρα τσι άλλιου θ’αλήερε ,  α μοντέρνα εκιού πλέα!!!

Νια όμορφο συνταχινά να έχουμε , με το καλέ να ξημερουθούμε … 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

—Τί κάνεις Σούλα ώρα καλή κιόλας

—Τί να κάνω Θωμαή δεν βλέπεις βράχηκαν τα προσανάμματα και παλεύω να ανάψω τη φωτιά…

—Ααα, καλέ εσύ εκεί έχεις με’ινει ακόμα;

—Τί παρατημένα και παρμένα μου λες;

—Σε βλέπω που παιδεύεσαι και πονά η καρδιά μου.  

—Εσένα πονά η καρδιά σου, εγώ τί να πω που φου και φου θα βγει κανένα άντερο…

—Γιαυτό σου λέω βρε Χριστιανή ότι έχεις μείνει στάσιμη.

—Αααχ βρε Θωμαή αααχ!! Ήμουν νέα και γέρασα η έρμη, που το βλέπεις το στάσιμο μαθές…

—Αυτό να το ξαναπείς Σούλα, πήραν τους δρόμους τους (έφυγαν) τα καλά χρόνια και δεν ξανάρχονται…

—Τότε τί στάσιμο μου παρπαλίζεις Θωμαή;

—Δεν μιλάω για τα χρόνια Σούλααα.

—Αλλά γιατί Θωμαή.

—Για τα μυαλά σου και τα χούγια σου.

—Δες τί άλλο θα πεις, η μοντέρνα εσύ πιά!!!

Ένα όμορφο πρωινό να έχουμε, με το καλό να ξημερωθούμε….

…………………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………………………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *