ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Χριστέ Αναστάτθε από του νεκροί

Με θάνατε το θάνατε επατήτσε 

Τσαι σε όλοι του πενατοί ζωή εχαρίε σι 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 28 του Απρίλη 2019. Α Τσακωνοπαρέα ….  

Ανάσταση τσαι Άνοιξη : του Πάνου Μαρνέρη 

 Ο ‘νι τυχαίο το ότσι τα Αμπρία ένι πάντα τάν Άνοιξη . Οξόν  από ταν Ανάσταση του Θεαντρούπου, οξόν από ταν Άνοιξη τθα ψιούχα του αντρούπου έμε γιορτάζουντε τσαι ταν Ανάσταση  τα φύση . Ύστερα από τα τσεραΐα του χειμωνικού , ένι παρία ταν Άνοιξη α Ανάσταση τα φύση  τσαι όα είνι λουλουϊδάζουντα τσαι όα είνι πρασινίζουντα τσαι όα είνι αρίκχουντα ζωή . Ύστερα από ταν ατςhά εβδημά ,τα πάθη τσαι το θάνατε του αντρούπου ένι παρία α Ανάσταση  . Ο υζέ του Θεού ένι αναστηκχούμενε τσαι μαζύ σι α αντρωπότητα . Για να μόλει α Άνοιξη ένι πρέπουντα να προμόλει το χειμωνικό, για να μόλει α Ανάσταση ένι πρέπουντα να προμόλει ο Θάνατε … 

 Ο Χριστέ , ο υζέ του Θεού πφι ένι αντιπροσωπέγκου ταν 

διτσαιοσύνα , ταν αλήιθα, ταν ελεφτερία , ταν ισότητα, ταν αγάκη ,Αναστάτθε . Έμε γιορτάζουντε  το θάμα ταρ Ανάσταση του Χριστού τσαι μαζύ σι τα νίτση , τα διτσαιοδύνα , ταρ ισότητα , ταρ αλήιθα , ταρ ελεφτερία τσαι το ομορφούτερε από όα ταν Ανάσταση  ταρ αγάκη : Α Αγάκη λοιπόν ταν αμέρα τα Αμπρία  ένι φορούα το φωτοστέφανε τα νίτση τσαι ένι καταπατούα το φτόνε για να πετάει τσαι να φωλιάσει τθα καρδία του αντρούπου .. 

………… ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ  …… 

…..ΑΓΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΑΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ…..  

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 ———————————————————————-

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας 

Καί τοις εν τοις  μνήμασι ζωήν  χαρισάμενος 

Ανάσταση και Άνοιξη . Δεν είναι τυχαίο το ότι η Λαμπρή είναι πάντα την Άνοιξη . Εκτός από την Ανάσταση του Θεανθρώπου , εκτός από την Άνοιξη στην ψυχή του ανθρώπου γιορτάζουμε και την άνοιξη της φύσης . Ύστερα από την ξεραΐλα του χειμώνα έρχεται την άνοιξη η Ανάσταση της φύσης και όλα λουλουδιάζουν και όλα πρασινίζουν και όλα παίρνουν ζωή . Ύστερα από την μεγάλη εβδομάδα , τα πάθη και τον θάνατο του ανθρώπου έρχεται η Ανάσταση . Ο υιός του Θεού θα Αναστηθεί και μαζύ του η ανθρωπότητα . Για να έρθει η Άνοιξη πρέπει πρώτα να έρθει ο χειμώνας , για να έρθει η Ανάσταση πρέπει πρώτα να έρθει ό θάνατος . 

Ο Χριστός ο υιός του Θεού που αντιπροσωπεύει την δικαιοσύνη , την ισότητα , την αγάπη Αναστήθηκε . Γιορτάζουμε το θαύμα της Ανάστασης του Χριστού και μαζύ του την νίκη της δικαιοσύνης ,της ισότητας , της  αλήθειας , της ελευθερίας και το ομορφότερο από όλα την Ανάσταση της αγάπης : Η αγάπη λοιπόν την ημέρα της Λαμπρής φορά τον φωτοστέφανο της καταπατά το κακό και τον φθόνο για να πετάξει και να φωλιάσει στην καρδία του ανθρώπου . 

……. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ….

ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ . 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *