ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..

Επεράκαει κχάμποσοι αμέρε , εμπάτσε ο Σετθέμπρη τσε άτζε ταν απόφαση να ξαναζάει ταν χούρα , κοντά τα θάασσα . Όρα μην αφήου τα χαρούπια αμάζουτα , έκει παρανιούα μοναχά ση . Τσι τθο διάτανε τάχα ο φύγκαει ακόνη ;
Ετοιμάστε τσε εζάτσε . Οχι μόνο ου είγκιαει φυτθοί , είγκιαει έχουντε σταλιχτέ τσε σκηνή . Κάτου απο του χαρουπίλε ση σε οράτσε να κόφουει βόλτε τσιόατες τσε να χασκάρουει.
Δέσποινα σούσε επέτσε ακόνη όρεγη είνει οι γυμνοκολαράδε τσε γυμνοκολαρούδε , πφι να έχουει κακό χρόνε ! Ο ‘ τθε αούντε μη πφου θα μαζού τα χαρούπια μη ….ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ …
( Το Τερέ εζου θα Ζάου , τα Τσακώνικα να νιάου )
…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Επέρασαν κάμποσες ημέρες , ήρθε Σεπτέμβριος , και πήρε την απόφαση να ξαναπάει στο χωράφι κοντά στην θάλασσα . Σιγά μην και αφήσω τα χαρούπια αμάζευτα , παραμιλούσε μόνη της . Τι στο διάτανο , Τάχα δεν έφυγαν ακόμη ; Ετοιμάστηκε και επήγε Οχι μόνο δεν είχαν φύγει , παρά είχαν στήση και σκηνή κάτω απο τις χαρουπιές της . Τους είδε να βολτάρουν κιόλας και να χασκάρουν. Παναγία σώσε , είπε , ακόμα εδώ είναι , οι γυμνοκώληδες και οι γυμνοκωλούδες ; Βρε κακό χρόνο νάχουν , δεν μου λέτε πως θα μαζέψω τα χαρούπια μου ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *