ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 27 ΤΟΥ ΑΜΑΗ 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

Άμα  έκει τελειούκχουντα το μπάλημα από τα χρυσαφικά τα παλληκάρια τσαι οι σιατέρε ίγκιαει κιάντε το χορέ αφού ση ίγκιαει  ούκχουντε  με το ανίλητε ύο οι ατςhιτέροι . Το τραγούϊδι  τσαι ο χορέ ίγκιαει  έγκουντα  σύγνεφο . Κάθε γειτονία το δικό σοι  ανίλητε ύο το δικό σοι γλέγκι . Ίγκιαει παραπαρίζουντε ποίε έκει θα  νιαϊθεί  τσαι κχοντούει πλέκιεριου . Α  Πέφτα τα Ανάληψη έκει αμέρα τα χαρά αμέρα του ανίλητου υβάτου . Έτανη ταν αμέρα ου ‘γκιαει μπαίντε μπίτι τάσου  σε χούρα . Ου ‘γκιαει μπαίντε σε χούρα , τα πρώτε 

Πέφτα του Αμάη τσαι τα τα πρώτε Πέφτα μετά τα Αμπρία . 

Εχάτθε το αθάνατε ύο τσαι εμαρμαρούκαει οι σhίνοι από το τσαιρέ του Αλεξάντρου . Εχάτθε τσαι το ανίλητε ύο τα Τσακωνιά τάσου σε έγκεινη το χάσμα πφε ανοίτθε αναμεταξύ τού επφέρη  τσαι του σάμερε . Τσαι άμα ο ‘με ‘χουντε τραγούϊδα τότθε να αλήουμε κχάμποσα νηρόγια , τάνου από το άϊδε τσαι κατςhουτέ κανάκι πφι ένει απαραμούντα του θύνησε νάμου . 

 ……. ΠΑΡΑΚΑΟΥΝΤΕ ΕΜΕ  : …Νιλήνετε τα γρούσα νάμου … 

……… Έατθε να ποίωμε το χρήε νάμου……. 

το τέλη τα ιστοριούλα νάμου .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

………….

Αφού τελείωναν τα χρυσαφικά τα παλληκάρια και οι κοπέλλες έπιαναν το χορό αφού πρώτα τους έλουζαν οι μεγαλύτεροι με το αμίλητο νερό . Το τραγούδι και ο χορός πήγαιναν σύννεφο. Κάθε γειτονιά το δικό της αμίλητο νερό , το δικό της γλέντι . Παράβγαιναν μεταξύ τους στο πιό γλέντι θα Ακουγόταν και θα διαρκούσε περισσότερο .Η Πέμπτη της Αναλήψεως ήτανε ημέρα τής χαράς και η  ημέρα του αμίλητου νερού. Έκεινη την ημέρα δεν έμπαιναν σε χωράφι επίσης την πρώτη Πέμπτη μετά την Λαμπρή . Εχάθηκε το αθάνατο το  νερό και μαρμάρωσαν  τα δυό βουνά που ανοιγόκλειναν , από την εποχή του μεγάλου Αλεξάντρου . Εχάθηκε και το αμίλητο νερό της Τσακωνιάς μέσα στο μεγάλο χάσμα του χτες και του σήμερα . 

Τώρα άμα δεν έχουμε τραγούδια ας πούμε μοιρολόγια πάνω από την ραγισμένη κανάτα που παραμένει στην θύμηση μας 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *