ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ασυνέχεια τα ιστορία απο το βιβλίε του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΟΓΟΥ ,γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ απο ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ..    

ΕΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΦΙ ΕΜΕ ΤΣΑΚΩΝΕ ΤΣΕ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Το ένα άτσιμο τάνου το άλλιου, με έκει παρήντα λίγο παραφάγκιασμα , με το γινάκι τσε με τα μανία πφι είνει έχουντε οι Τεριώτοι να άσουει τα πράματα . Κάθε αμέρα τσε άβα αλοιώτσιχα πράματα , μέχρι τσε τα γρούσσα από του παππούδε σου ξεχάκαει . Σε ανεμούκαει όα το κοϊθίνι τα λησμονιά . Τα χούγια σου , τα έθιμα σου , τα πανηγύρια σου , τα γλέγκια σου.
Ο αόρατε Θεό κλειδούτσε όα τα παλιά . Ενέτζε όα τα τσαινούρτσια , έτρου απότομα τσε με το έτρου ένη θέου….
Όα τα παληά ανεμούτθαει , τσε απαραμάκαει παραγκωνιαστά , τσε εξεχάσταει ανεμουτά τσε περιφρονιαστά ….
-Ένει ο αέρα τα νέα γενεά , ένει α εξέλιξη απογήμα δειλά , φοζατθά , με ντροκή , τσε με τα τσιουφά χαμεά ……
.
ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .
ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ , ΕΝΕΙ ΑΓΡΟΥΣΣΑ ΝΑΜΟΥ , ΕΝΕΙ Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΑΜΟΥ . ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *