ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Κ

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 26 Αγούστου 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

        ……….Σκολείε Σαπουνάτση # 5………. 

    

Το 1934 διορήστε  δάσκαλε ο Αναστάση Πανόπουλε  από τα Βούρβουρα τσαι εκχοντούτσε τα θέση ως το 1945 . Τα θέση σοι άτζε ο Πελοπίδα Παπούλια  από τα Στεμνίτσα τα Γορτυνία ο οποίε εκει δάσκαλε το Σαπουνάτση ως το 1965. Ο Πελοπίδα έκει ένα  σπουδαίο παιδαγωγό τσαι υπηρετήτσε για 20 χρόνου . Έκει ένα άξιε λειτουργό 

πφι εκατανέτζε πάρα πρεσσά σε  έτεοι του δύσκολοι χρόνοι . 

Μετά από το 1965 ενάτθε επιθεωρητή τθα Δημοκικά σκολεία . 

Του χρόνου του εμφυλίου για ένα φεγγάρι έκει  ο 

Θόδωρε Π . Ζαρόκωστα  τσαι ο παπα Τριανταφυλε Γκουβύση , ο παπά του Τερού.  Το 1986 όα τα σκολεία ενούτθάει κάτου από μία στσεπή , του Μεάνου , του Τερού , τσαι του Σαπουνάτση  . Το σκολείε ετελειούτσε το 1991. Ένει ένα σύγχρονε σκολείε … Τα δύου παλιά χουρίσματα του παλαιού χκιρίου ενάτθαει νηπιαγωγείε τσαι σαν νηπιαγωγιε ένει λειτουργούντα ως τσαι σάμερε .

Ο ‘νει έχου σημασία ο χρόνε το  μήνυμα  ένει το ιίδε …..

…..Γράμματα σπουδάματα του Θέου τα πράματα …….

Φεγγαριούλι μοι αμπρέ ,  φούκιζε μοι να έγκου το σκολειέ 

Να μαθαίνου γράμματα , γράμματα σπουδάματα .

Του θεού τα πράματα………. 

Καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου … 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *