ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 25 του Φλεβάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .
Σταμακήε τσε ο Κίτσιο τσε αρχινήε το αγκάρισμα .
Το ιίδε τσε απο τα μερία με τα Ξωκικά . Άλλιου αγκάρισμα από οπά προς απάνγκηση του Κίτσιου . Σάματσι αποφασίαει να
μ’ άρωει με δόξε τσε τιμέ . Κοντεύε να πετάει α καρδία μη απο τα χαρά όμως , γιατσί ενιουρήα το Γιώργο το Μανούσο ( Βρακά . )
Νια ζωή Τσαμπάση με τουρ όνου , τα μουάρια , τα άογα , έκει τθαΐχου το κόσμο το πούπουλε του νιούτθε , με τα τραγούϊδα ση τσε του κουδούνε ση . Απουρτέσε ο Μπας – Γιώργο με τα ζώα ση τσε απο κίσου εζού με τον Κίτσιο , πφι εβαλήτσε φτερά του πούε ση γιατσί εζουνήστε τα γαϊδούρα πφι έκει έγκα απουρτέσε ση ….
Σούκα τα τσέα μη . Οι διτσοί μη ξαφνιάσταει έτρου πφι μ’οράκαει
Αργητέ .. Α σhιόμαση τα τσελή τσε κχάμποσα κομμάκια σhιονιστά αχανόκιτθα με μπήκαει να ση ξεχάου όα ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
……………………………………………………………………
Σταμάτησε κα ο Κίτσιος και άρχισε το Γκάρισμα .
Το ίδιο και από την μεριά με τα ξωτικά .
Άλλο γκάρισμα από εκεί , προς απάντηση του Κίτσιου , λες και προσπαθούσαν να με πάρουν με δόξες και τιμές .. Κόντεψε να πετάξει η καρδιά μου από χαρά όμως, γιατί γνώρισα τον Γιώργο τον Μανούσο ( Βρακά ) ..
Μια ζωή Τσαμπάσης (ζωέμπορος ) με τα γαϊδούρια, τα μουλάρια , τα άλογα , Εσήκωνε το κόσμο στο πούπουλο τις νύχτες με τα τραγούδια του και με τις κουδούνες των ζώων του . Μπροστά ο Μπας-Γιώργος με τα ζώα του και πίσω εγώ με τον Κίτσιο , που έβαλε φτερά στα πόδια του γιατί μυρίστηκε την γαϊδουρα που πήγαινε μπροστά του . Έφτασα στο σπίτι μου . Οι δικοί μου ξαφνιάστηκαν όπως με είδαν που είχα αργήσει τόσο πολύ .
Η ζεστασιά του σπιτιού και κάμποσα ζεστά κομμάτια λαχανόπιτα μ’ έκαναν και ξέχασα τα πάντα . …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *