ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Βουκχιάχου τα κολιούρα το λαδόξιδε τσε τςhού τουρ ελήε όσα χοντέκχου ποτέ. Σε όα τα Τσακωνοχώρια πρεσοί κολιούρε , είγκιαει φκειάντε οι γουναίτσε άμα κάποιερ έκει πενάκχου.
Για να σκωραίνει το πενατέ , ταν επιστροφή σου τα τζέα του νεκρού , μετά σπο το κχάκχουμα το φαΐ έκει : κολιούρα σαρδέλλε τσε κρασί .
Κολιούρε τσε άρτουμα είγκιαει απολήντε κάθε αργακινά οι συγγενήδε για σαράντα αμέρε τα τζέα του νεκρού για παρηγορία .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Εκχαμπάκα το Λειβάδι
Άρτουμα τσε παξημάηδι…..

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *