ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 25 ΤΟΥ ΜΑΤΖΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .
………Ζαρίτσι #10……
Μιτσά καμπτζία τότθε , έμαει κχαμπέντα το καουτσέρι παρέε , παρέε από ταν τάνου γειτονία 2-3 βολαί ταν εβδημά .
Έμαει σκωτούντε ταν αμέρα νάμου με το το μπάνιο τσε το ψάρεμα .
Άμα ο λιγοστέ άντε τσε οι ελήε ου ‘γκιαει αρτσετά να γιομήσωει τα φουκχάρια νάμου , τότθε οι Συτζάε , οι τσυδωνίε , οι ροϊδίε τσε οι Αχράε του Νέλου τσε του Ολύμπιου ίγκιαει αναστενάζουντε …..Άμα έκει θα τσιτάτσει καννιά ντουμάτα ή´ κάνα αγγούρι του χέρε νάμου ο ‘κει θα νη περιφρονέμε …..Σάμερε ακόνη , α Παραλία τθο Ζαρίτσι , ένει ακόνη πεντακάθαρε , ένει μαγευκικά τσε ο ‘νει παραμορφουτά . .

Τσακωνοπαρέα μη . Έμε μιτσοί σε έντανη τον πλανήτα τσε έκεινη πφι ένει απαραμούντα ένει , αγάκη , καωσύνα , α γρούσα νάμου ,α ιστορία νάμου ….
………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *