ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 24 του Σετθέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
……. ΤΑ ΧΩΡΙΓΟΚΑΝΙΝΑ ……
Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή απο τον Πάνο .

Σε πρεσοί μερίλε τα περιοχή νάμου , είνει  αραματά ερείπια απο τα χωριγοκάνινα . Ση είγκιαει σταλίχουντε κατά Τσεροί για να μπάλωει το χωρίγι ,απαραίτητε υλικό για το χκίσιμο τα πέτρινε τσέα , τσε για το πετσίλισμα ( λεκάρισμα ) . Τα χωριγοκάνινα έκει νια προσωρινά επιχείρηση . Έκει αρίκχουντα 2 σκεδόν μήνοι απο ταν αρχή ως το τέλη . Νη είγκιαει χκίζουντε σε μερίλε με πρεσοί θάμνοι .
Νη είγκιαει σταλίχουντε γιούρε τουρ Αποκρίσιε , ως τα Αμπρία
Τότθε πφι οι γεωργιτσοί δουλείε είγκιαει λιγοστοί.

Καλε ξημέρουμα τσε βοήθεια ο Άγιε σε όλοι του εκκλησιαζόμενοι .
Να νιλήνουμε Τσακώνικα Τσακωνοπαρέα μη διότσι :

Άμα αγρούσα ο νιληθεί , τότθε πλέα θα ξεχαστεί
Φταίχτοι τότθε θα έμε ενει , να μη να μου κακοφαγκιστεί

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *