ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Παρακαλητέ : τσινοποίηετε τουρ υπέροχοι έντεοι  σιατέρε για ταν όμορφο σου ερμηνεία…. 

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Τσιουρακά 24 του Μάτζη 2019 ..Α Τσακωνοπαρέα. 

Διάλογο #35 : α Σωφερίνα : του Πάνου Μαρνέρη ….

-Λίαιναααα εεε Λίαινα κι έσι ο ‘ράτθερε σάμερε ; 

-Όρεγη Παναγιώτση , όρεγη ενι παστρέγκα λίγο φακά να βάλου να βράσου … 

-Μπαλήτσερε απόφαση ;… 

-Για τσι πράμα  Παναγιώτση ; 

-Για το τιμονιάρισμα ντεεε . 

-Όχι δα όχι ακόνη ….. 

-Έτζε θα μόλου τσαι εζού … 

-Ναιαιαι , 

-Να έμε παρέα  βρε  Λίαινα … 

-Αμ ο θα έμε παρέα , άβα ούρα εζού , άβα εκιού … 

-Γιατσί ; Άλλιου έγκεινη πάλι , 

-Διότσι το αυτοκίνητε ένα τιμόνι ένι έχουντα , τσι θα ποίουμε , θα νι σhούφει α νία καταγή τσαι α άβα καταπά.. 

-Κα έσι αούα θιλενάδα , όξα πφου με κάνε τσαι σ’ενίου να ζάμε αντάμα ….  να , να Παναγιώτση να νάχερε …. 

-Ορή Παναγιώτση έτζε ποίε του  δουλείε ντι τσαι σε γκανιά ούρα έα να κίουμε καφούτςhι  τσαι να άλήουμε κάνα ψέμα  …. 

-Ναι Λίαινα να ζάου να ποίου ότσι ποίου τσαι να κοκιάσου ….

Κα τσαι όμορφο συνταχινα  σε όλοι νάμου . 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..  

—————————————————————————

Λίενα εεε Λίενα , που είσαι δεν φάνηκες σήμερα ; 

Εδώ Παναγιώτενα , εδώ καθαρίζω λίγο φακή να βάλω να βράσω . 

Έβγαλες απόφαση  ; 

Για ποιο πράγμα Παναγιώτενα ;

Για το οδήγημα ντεεε….. 

Όχι ακόμη …. 

Να πας , θα ελρθω και εγώ …. 

Ναίαιαι……. 

Να είμαστε παρέα βρε Λίενα ….. 

Αμ δεν θα είναστε παρέα , άλλη ώρα εγώ , άλλη εσύ ….. 

Γιατί ; άλλο και αυτό πάλι … 

Διότι το αυτοκίνητο έχει ένα τιμόνι , τι θα κάνουμε θα το στρίβει η μιά κατά εδώ η άλλη κατά εκεί … 

Καλά λες βρε φιλενάδα . κάπως μου είρθε και εμένα να πάμε 

παρέα …. να , να Παναγιώτενα να νάχεις .

Κοίτα Παναγιώτενα πήγαινε να κάνεις τις δουλειές σου και σε καμμιά ώρα έλα να πιούμε καφέ και να  πούμε κάνα ψέμα

 (να κουβεντιάσουμε) …… 

ναι Λίενα να πάω να κάνω ότι κάνω και να κοπιάσω …. 

καλό και όμορφο πρωινό σε όλους μας ..

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *