ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 23 του Σερικχή 2019. Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 57 : του Πάνου Μαρνέρη .

1: Το λιοντάρι τσαι α αλεπού . 

Νία βοά α αλεπού έκι κοροϊδέγκα νια λιονταρίνα όγο του ότσι έκι γεννούα ένα μόνιου λιονταράτσι τα βοά  . Α λιονταρίνα σα νιε  ‘νιάτσε νι απογήτθε . Ναι νιε πέτσε ένα … αλλά λιοντάρι !!

Διδαχή: _αξία ό’νι μετσhικχουμένα με το πόσα πρεσσά είνι αλλά το πόσιου κα είνι …..

2: α βασιλεία από το λιοντάρι …

Ένα λιοντάρι ενάτθε βασιλεία τσαι ο ‘κι μαειδέ αράθυμο μαειδέ κακό αλλά καόγνωμο τσαι δίτσαιο σα καλέ άντρωπο . Το τσαιρέ πφι έκι βασιλέγκουντα ενάτθε αντάμουμα από όα τα ζώα για να δούνει χαρά το ένα τθο άλλιου , ο λιούκο τα προβάτα , α Λεοπάρδαλη το αγριόχκηνε , α τίγρη ταν έαφο ,τσαι ο κούε τθον αγό . Ο αιώνια φοζατθέ αγό επέτσε : πάντα έμα Θέου να μόλει έντανη α αμέρα να έμε όα τα ζώα  αγακητά ….. 

Διδαχή :  Άμα σε νία χώρα ένι υπάρχα διτσαιοσύνα τσαι όλοι είνι δικάζουντε δίτσαια τότθε τσαι οι αδένανοι είνι ζούντε με ασφάλεια ….. 

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

……………………………………………………… 

1: λιοντάρι και η αλεπού . 

Μιά φορά μια αλεπού κορόϊδευε ένα λιοντάρι για το λόγο ότι ε γεννούσε ένα μόνο λιονταράκι την φορά . Σαν το άκουσε η λιονταρίνα της απήντησε : Ναι της είπε ένα …. αλλά λιοντάρι !!!

Διδαχη : η αξία δεν μετριέται με το πόσο πολλά  είναι αλλά , το πόσο καλά είναι … 

2: Α βασιλεία από το λιοντάρι … 

Ένα λιοντάρι έγινε βασιλιάς και δεν ήταν νευρικό , ούτε κακό αλλά καλόγνωμο και δίκαιο σαν έναν καλό άνθρωπο τον καιρό που βασίλευε ανταμώσαν όλα τα ζώα για να δώσουν χαρά το ένα στο άλλο  ο λύκος στο πρόβατο ,η λεοπάρδαλη στο αγριόγιδο , η τίγρη στο ελάφι και ο σκύλος στο λαγό . Ο αιώνια φοβισμένος λαγός είπε :Πάντα ήθελα μα έρθει αυτή η μέρα που να είμαστε όλα τα ζώα  αγαπημένα . 

Διδαχή: Άμα σε μία χώρα υπάρχει δικαιοσύνη και όλοι δικάζουν δίκαια τότε και οι αδύναμοι ζούν με ασφάλεια 

Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας . 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *