ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….´.´.ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..´

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 23 του Αωνάρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Ο Θόδωρε ο Ζαρόκωστα ( θωήνα ) ο Νικόα ο Λαλουδάτση. ( Κόλια )
Ο Στέλιο ο Παπαϊδιά , ο Γιώργο ο Καραβάςho , ο Μυλοπόταμο , ο Παππαδόγκονα , είγκιαει οι κυριούτεροι φορτοεκφορτοταί για τα καΐτσια . Ούρε πρεσσοί ως να γεμίσουει τα αμπάρια τσε το κατάστρουμα ως τα παραπέτια . Καταπότσουτα τα Τεριώτσιχα καΐτσια , είγκιαει τθαΐχουντα ταν άγκυρα , ανάφουντα τα μηχανή τσε είγκιαει αβατσιάζουντα τα θάασσα , με πλώρη ένα απο τα νησία ή´ το Περαία . 26 ούρε σε έκει αρίκχουντα να ποίουει το δρομολόγιε απο Τερέ ως τα Λεμονάδικα τσε τα καρβουνιάρικα τθο Περαία .
Ατσhέ το χτυποκάρδι σου αμα είγκιαει περούντε τα
Τσελεβίνια , Όρπα έκει πάντα επικίνδυνε .
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΝΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕ ΤΣΕ ΟΜΟΡΦΟ ΝΙΟΥΤΘΑ .

Εμπαήκα τα Βαστσίνα τσε επεραήα φίνα
τα Τσακώνικα νιλήκα τσε το κράσο μη εγκίκα ….

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *