ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

        ……. ΤΟ  Χωριουδάτσι ……

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 22 του Αωνάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ .

Με τα κατσιούα τσαπρουτά το πόρε τα τσελή να απαντέχει τα αφεγκικά σοι να άρει  τα χάϊδα σου.

Με του κότθε να τςhάχωει ντρεουτοί από τα καΐα με τα φτερά ανοιτθά τσαι το τθούμα ανοιτθέ τσαι να προσπαθήνωει να ερέσωει λίγο χωμάτσι για το Λουτρέ σου. 

Με τα κοινοτικά βρύση γιομάτα κόσμο  να απαντέχει να γιομήσει νία κουνία ύο σε τσαιρέ ανομπρίας . 

Με τον Άγιε να γιομήσει κόσμο κάθε Τσιουρακά ,  να έφτσεται ο ένα τον άλλε , να μαθαίνωει τσαι να άσωει  νέα αναμεταξύ σου . 

Με τα ταβέρνα γιομάτα από ατςhοίποι να κίνωει τα ρετσίνα σου 

ή´ το κοτσινέλι σου τσαι ντρεουτοί  όπφουρ είνει , να λυούτσεται α γρούσα σου τσαι να νιλήνωει  για τα παγκόσμια προβλήματα . 

 Τα πολιτικά είνει το αίμα του Έλληνα . : Ένα Άγγλε επέτσε  νία βοά :« ο ποιο απληροφόρητε Έλληνα τα πολικικικά = με το ποιο πληροφορητέ  Εγγλέζο 

 

Μάθετε προσπαθήετε , τα γρούσα να νιλήετε 

Τσαι ο θα νι μετανοιάτε , θίλοι μοι να νι οράτε . 

Καλεεεεεέ ξημέρουμαααααα   Τσακωνοπαρέα 

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *