ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 22 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη 

…………. Χριστέ Αναστάτθε ………….

Μέρα του Μάτζη θίλοι μη έτρου κάπφου με κάνε

Να ζάου ψεά το Μαλαιβό , όρεξη για παγάνε. 

Τσε τουρ οχτώ τα σύνταχα ,απ’ το Τσέρφο ετσινήκα

Τσε ως να νη καοστσεφτού , τον Άγιε Αντρία αφήκα . 

Ε άγκα τον ανήφορε τσε τουρ αναγανίε 

Εσούκα το διχάουμα , χουρίζουντε οι πορίε 

Τα ίσια μη α Γαστένιτσα , του Καλιοτζή α Σίκενα 

Τσε τα σhοβά μη ο Πραστέ , α ξακουστά α χώρα . 

Τραβήα  για Γαστένιτσα , σε κχάμποσιου εσούκα 

Νιε προσπεράκα τσε έτανη , για Σίκενα εντούκα……. 

Ανάσταση τα γρούσα νάμου . Καλε ξημέρουμα … 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

…………………………….

Μέρα του Μάρτη φίλοι μου έτσι κάπως μου ήρθε 

Να πάω ψηλά στον Μαλαιβό , όρεξη για παγανιά ( βόλτα ) 

Τις οχτώ πρωί πρωί, από το Τσέρφο κίνησα 

Ως και να το καλοσκεφτώ, τον Άγιο Αντρέα άφησα 

Επήρα τον ανήφορο και τις αναγανιές ( κορδέλες )

Έφτασα στο διχάλωμα , οι δρόμοι που χωρίζουν .

Στα δεξιά η Καστάνιτσα ,του Καλιοτζή η Σίταινα 

Στα αριστερά μου ο Πραστός ,η ξακουσμένη χώρα . 

Τράβηξα για Καστάνιτσα σε λίγη ώρα φτάνω 

Την προσπερνάω και αυτή για Σίκενα  βαράω ( πηγαίνω )

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ . Καλό ξημέρωμα . 

…………… Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *