ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 21 του Οχτώμπρη 2018 Τσακωνοπαρέα μοι … 

Τα Παλιόχωρα ο Άγιε Γιάννη (29 του Ιούνη  ) ένει από του παλαιουτέροι Αγίουνε . Εχκίστε γιούρε το 1500 . Ισως να ένει τσαι ο μόνε Αγιε πφι εσούστε από του κχάρε του Ιμπραήμ . Α Παλιόχωρα ένει  καταστρεφτά 2 βολαί  . Νία από του Σταυροφόροι τσαι νια από του Τούρτσοι . Είνει θέντε να αλήνωει ότσι Παλιόχωρα έκει έχα σαράντα Αγίουνε . Ο Άγιε Γιάννη ένει ο ένα πφι απαραμάτσε . 

Τθα Σοχά τα Παλιόχωρα το 1972 εχκίστε  ο Άγιε Δηνήτρη . 

Τελευταίο αφήκαμε το Μοναστσήρι τα Καρυά . Ένει από τα αρχαιούτερα τσαι με το ατσhίτερε νοικοτσιουρίε τσαι ένει αφιερουτέ τον Αγιε Νικόα . Εχκίστε γιούρε το 1547 τσαι α εικονογραϊθία ενάτθε το 1638 από τουρ  Αναπλιώτε Μόσχου , οι οποίοι πλερούτθαει από τουρ αρχόντοι Κονίκλη . Ογή τσαι λίγο τσαιρέ ενάτθε γενικά ανανέωση …  Ένει γιορτάζουντα τουρ 8 Δετσέμπρη , τουρ 20 του 

Αμάη τσαι τουρ 8 του Ιούλη . Έγκεινη έκει τσαι το τέλη απο το ταξίδι νάμου . Τσαι Όρα  κα διαβάτα : 

  Όρα μπάτσε τσαι άρερε από χάματα Αγίου κοτρόνι 

γιατσί πφε θα ξαναχκιστεί   Θα λειπέψει  ένα κομμάκι . 

Αγαπήνετε τον  δίπα νιούμου . Καλε ξημέρουμα 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

——————————————————————— 

Στην Παλιόχωρα  ο Άγιος Γιάννης ( 29  του Ιουνίου ) είναι από τις παλαιότερες εκκλησίες της περιοχής . Εχτίστηκε γύρω στα 1500 . Ίσως να είναι και η μόνη εκκλησία που σώθηκε από τις φωτιές του Ιμπραήμ . Η Παλιόχωρα έχει καταστραφεί δύο φορές . Μιά από τους Σταυροφόρους και μία από τους Τούρκους . Θέλουνε να λένε ότι η Παλιόχωρα είχε σαράντα εκκλησίες . Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο ένας που απόμεινε . Στην Σοχά της Παλιόχωρας το 1972 εχτίστηκε ο Άγιος 

Δημήτρης . Τελευταίο αφήσαμε το μοναστήρι της Καρυάς . Είναι ένα από τα αρχαιότερα και πλουσιότερα και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλα . Εχτίστηκε το 1547  και η εικονογραφία έγινε το 1638 από τους Ναυπλιώτες , Μόσχου , οι οποίοι πληρώθηκαν από τους άρχοντες Κονίκλη . Εδώ και λίγος καιρός έγινε γενική ανανέωση . Γιορτάζει στις 8 του Δεκέμβρη , στις 20 Μαΐου ,και 8 του Ιούλη . 

Εδώ είναι και το τέλος του ταξιδιού μας . Και κοίτα : 

 Μην πάρεις πέτρα από ναού , χαλάσματα διαβάτη 

Αν ξαναχτίσουν τον ναό θα λείπει ένα κομμάτι …   

Αγαπάτε τον διπλανό σας . Καλό ξημέρωμα … 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *