ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 20 του Οχτώμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα.. 

Αίσωπο # 75 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη .

Όσοι είνι ποίντε ταξιίδα τθα θάασσα ,είνι  αρίκχουντε για συντροϊθία κουνάρια νη κατσιούλε για να περαήχωει κά .Ένα έκι έχου παρτέ μαζί σι νία μαϊμού .Σαν εσούκαει το ακρωκήρι Σούνιε ετθάτσε ατσhέ τσύμα …Το παπόρι αναποδογιουρήε τσαι όλοι ίγκιαει παλαίγκουντε να σουστούνει με κολιούμπι . Το ιίδε τσαι α μαϊμού .. Ένα δελφίνι σαν οράτσε τα μαϊμού , νι επεραήε για άντρωπο , νι εβαλήτσε τθαν ίσhα σι για  να νι μπάλει  τα στερία . Άμα τσαι εκοντοζυγούκαει τθο Περαία το δελφίνι εκχαράε να μάϊθει άν  έκι από ταν Αϊθήνα . Ναι !! απογήτθε α μαϊμού τσαι ένι από ατςhιά τσαι αμπρά σεριά . Το δελφίνι τότθε νι ερωτήτσε άμα έκι νιουρίζα τον Περαία . Τα  μαϊμού νι εφαγγήστε ότσι ο Περαία έκι άντρωπο γιάκεινη απογήτθε: Ναι τσαι ένι καλέ μι θίλε…

Το δελφίνι εθυμούτσε με τα ψευκία , εμποίτσε νία βουτθία τσαι α μαϊμού επρίτθε . 

Ο μύθο ένι θέου να  αλεί ότσι : άμα ό’σι νιουρίζου ταν αλήϊθα , μη κιστήνερε ότσι θα κοροϊδέψερε τον άλλε . 

………..Καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου……………. 

………………………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………………………

——————————————————————————————- 

Όσοι κάνουν ταξίδια στη θάλασσα, πέρνουν για συντροφιά σκυλάκι ή´ Γάτες  για να περνάνε καλά. Ένας είχε πάρει μαζί του μιά μαϊμού. Σαν έφτασαν στο ακρωτήριο Σούνιοσηκώθηκε μεγάλο κύμα. Το βαπόρι αναποδογύρισε και όλοι πάλευαν να σωθούν με κολύμπι. Το ίδιο και η μαϊμού… Ένα δελφίνι σαν είδε τη μαϊμού, την πέρασε για άνθρωπο, την έβαλε στην πλάτη του για να την βγάλει στη στεριά. Όταν κοντοζύγοναν στον Πειραιά το δελφίνι ζήτησε να μάθει αν ήταν από την Αθήνα. Ναι!! απάντησε η μαϊμού και είμαι από μεγάλη και λαμπρή σειριά. Το δελφίνι τότε την ρώτησε αν γνώριζε τον Πειραιά. Της μαϊμούς της φάνηκε ότι ο Πειραιάς ήταν άνθρωπος γιαυτό απάντησε: Ναι και είναι καλός μου φίλος… Το δελφίνι θύμωσε με την ψευτιά, έκανε μια βουτιά και η μαϊμού πνίγηκε.

Ο μύθος θέλει να πει ότι: όταν δεν γνωρίζεις την αλήθεια, μην πιστεύεις ότι θα κοροϊδέψεις τον άλλο.

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Μιλάμε Τσακώνικα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *