ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 2 του Αωνάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Οι ρόγε απο του βότςhιου το Σερνιάλι μαραινουμένοι τσε τα καϊδία το λόγγοι ψυχομαχούντα . Κάθε τσαινουρτσία αμέρα τσε νία τσαινουρτσία ελπίδα . Του κάκου όμως . Έκει περούα τσε έντανη σαν τουρ άλλοι με δίχως βρέχο . Γκανένα σύγνεφο , γκανένα σημάϊδι , τσίπτα ολότελα . Σάματσι κάποιε εκαταράτθε το τόπο .
Το ύο από του βρύσε στερέκουντα τσε απο τα κηγά¨δια λιγοστέγκουντα επικίνδυνα . Μονάχα σε κάτσι περιβόλια τα μαγγανοκιγάϊδα είγκιαει δουλέγκουντα για να ποκίσουει με του γλυφαούρε , κχάμποσα δεντρικά , ντουματίλε , μελιτζάνε τσε
κοτσιτίλε ..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΟΜΟΡΦΟ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ .
Ζάμε τσε το Κρυονέρι , το πεντάμορφο λημέρι …

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *