ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Α συνέχεια ( το κάλεσμα το παρακαλητέ ) 

Πάντα να καμαρούτσετε , το ότσι έτθε Τσακώνοι ,
Γιά τά γρούσα τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ,πάσιου τσε πιο πρεσιού ακόνη .
Τα ‘νιάματα σ’ ετθε έχουντε τσι έτθε περιμέντε;
Νία προσπάηθα ποίετε , αν όχι , έτθε φταίντε..

Έατθε θίλοι μη καλοί , σ’ εμού όλοι νιε νη αού
Έατθε καού να μόλετε, νη μου ένει παρακαού.
Μόνιου μαζύ τσε Μονοιαστοί , τα γρούσα θα κχοντούμε
Εμέχουντε υποχρέωση , να νη αναβοιούμε

Τσε θα ση καταφέρουμε Τσακώνοι να νη οράτε
Τα ψιούχα νιούμου τα φωνά , όλοι νιούμου να νιάτε .
Όρκο μαζύ να ποίουμε τα γρούσα όλοι να νιάμε
Του δόξε ση να νη φέρουμε τσε μπρι νη μετανοιάμε…….

ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΤΣΕ ΝΑ ΕΤΘΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ … ΓΙΑΤΣΙ ;;;

               ΕΜΕ ΤΣΑΚΩΝΕ ΤΣΕ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *