ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νία ωραία επίτσαιρε ιστορία από τον μακαρίτα το τσείε Νικόα Γκουβούση  ( Δέπη ) ..αποθανακιστέ από Γιάννη Κορόγο . 

…………Καλε μήνα σε όλε το κόσμο ………. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 2 του Δετσέμπρη  2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο .Το Μουάρι του Παπάγιωργα. # 1 

Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από τον Πάνο Ναρνέρη . 

Τθου γεροντούτεροι του Τερού ο Νικόα ο Γκουβύση ( Δέπη ) 

Πφι εσκωρέτθε του 2-2 ,1994   82 χρονού , έκει γνωστέ σε όλε το Τερέ για ταν αγάκη πφι έκει σhέφου τα ψιούχα σοι για τον τόπο σοι τσαι τα δίψα σοι για μάθηση σε ότσι έκει έχουντα να ποί με  ταν ιστορία του  τόπου σοι .. Έκει πάντα όρπα , να βοηθεί με τα όσα ιστορικά έκει ξέρου για το τόπο , τον όκοιε μουσαφίρη , γρουσσοόγο ,αρχαιολόγο, λαογράφο ή´ οκοιε δήποτε άλλε έκει ψαφού να ερέσει κάτσι από το πλούσιε τσαι αναιχτίμητε πλούτε τσαι θησαυρέ τα Τσακωνιά . 

Αν τσαι οι γραμμακιτσοί σοι γνώσαι ίγκιαει πρεσιού λίγοι , έγκεινη ο εμποϊδήε  τθουρ ανησυχίλε  σοι να ψαφήνει τσαι να ερέχει τσαι να κχαράχει το φώς τάσου από ανιούριστοι σκοκεινοί πατροπαράδοτοι αξίλε . Έκει τσοινωνικό ,τθα παρέα ευχάριστε , φιλόκιμο ,τσαι θιλόξενε. Έκει περατέ από όα τα χωριουδάτζα τα Τσακωνιά ,πάντα οπά σε όα τα γλέγκια τσαι πανηγύρια ,μαζούκχου έκει ότσι έκει θεωρού χρήσιμο , γραφτέ ή´ άγραφτε  για ταν ιστορία τα Τσακωνιά . 

Καλέ ξημέρουμα τα Τσακωνοπαρέα τσαι σε όλοι νάμου . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

————————————————————-

Στους γεροντότερους του Τυρού ο Νικόλας Γκουβυλσης (Δέπης ) που πέθανε στις 2-2 το 1994  82 ετών ήταν γνωστός σε όλο το Τυρό για την αγάπη που έτρεφε στήν ψυχή του για τον τόπο του και  την δίψα του για μάθηση σε ότι αφορούσε την ιστορία του τόπου του  . Ήταν πάντα εκεί να βοηθήσει με τα  όσα ιστορικά  ήξερε για τον τόπο , στον όποιο μουσαφίρη , γλωσσολόγο , αρχαιολόγο , λαογράφο ή´ όποιον δήποτε άλλον έψαχνε να βρεί κάτι προς μελέτη από τον πλούσιο σε θησαυρό τόπο της Τσακωνιάς . Αν και οι γραμματικές του γνώσεις ήταν πολύ λίγες αυτό δεν εμπολδισε τις ανησυχίες του να ψάχνει , να βρίσκει και να ζητάει το φώς μέσα από τις αγνώριστες και σκοτεινές πατροπαράδοτες αξίες . Ήταν κοινωνικός , στην παρέα ευχάριστος , φιλότιμος και φιλόξενος . Είχε περάσει από όλα τα χωριά της Τσακωνιάς , πάντα εκεί σε όλα τα γλέντια και εμάζευε

 ότι θεωρούσε χρήσιμο , γραφτό ή´ άγραφτο για την ιστορία της  

Τσακωνιάς .

Καλό ξημέρωμα στην Τσακωνοπαρέα και όλους μας .

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *