ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ  συνέχεια τα ιστορία με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ..

Τσε μόλις οι αχκίνε του βασιλήα ήλιου είνει σκορκίχουντε το φώς τα χαρά τσε ταν υγεία , το λιμάνι ένει αρίκχουντα τα δικά ση ζωντάνια . Άλλοι ψαράδε είνει φύντε με του βάρτσε σου , άλλοι να τθαήσουει τα δίχκυα , άλλοι να ξερίσουει τα παραγάϊδια τσε άλλοι γιουρίζουνται απο το ψάρεμα . Κατσατοί τα καρεκλάτζα σου οι ερασιτέχναι με το κάνι του Χέρε , είνει δίντε όα σου τα προσοχή τσε έγνοια για κάνα τσίγκισμα . Τθαΐχουντε , δολούκχουντε ,ανεμούκχουντε , ξαναανενεμούκχουντε . Τσε παραμονέγκουντε . Έγκεινη να μου ένει ποίντα να σκεφτούμε το παρακάτου : Του τσυνηγού τσε του ψαρά το πιάτε δέκα βολαί ένει άειδε τσε νία βοά γιομάτε …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ , ΟΜΟΡΦΟ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ .
ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ …
…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *