ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 17 του Τςhυγητή 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Απέ χαϊθεί το όνειρε , χαϊθει τσε α Ελπίδα
Τα γρούσα θα νη άρει ο φουσού θα νη άρει α καταιγίδα …

Νία παράκαμψη απο το βιβλίε του Γιάννη Κορόγου.

Ο Αφέγκη μη , μάστορα τα κανίνια , έκει έχου μπητέ ουκ ολίγα για να μπορέει να ζεί ταν οικογένεια ση . Τα λίγα κχινά ου ‘γκιαει αρτσετά για να προσφέρει τα ανατζαία ταν οικογένεια ση . Α Μάτη μη έκει δουλέγκα μέρα νιούτθα , μάζουμα χαρούπια , ελήε , σκάψιμο του χούρε , το βοτάνισμα , το σέρη , για να εξοικονομεί το Άι τσε το φαέ τα χρονία . Τα νιούτθα έκει υφαίνα πρέγα , νέσα πιςhαματούκχα .
Τα υπόλοιπα έκει πρέπουντα να αγοραστούνει . Ίιτα , τσhέρβα ,τσε το καθημερινέ φαΐ . Τα λίγα κχινά πφι έκει έχου Ούγκιαει δείντα νη πρεσσά έσοδα . Απο ανάτζη έκει ποίου κανίνια λαθραία του πλέτεροι βολε. Ο Αφέγκη μη έκει λάτρη τα φύση . Ποτε ο ‘κει καταστρέγκου το λόγκο . Πάντα έκει κόφου τα χοντρά κάβα τσε έκει αφήνου τα άβα να ναθούνει
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *