ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 17του Σερικχή 2018 . 

…….Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι …….

Τσιουνέρ έσει; Ποιανού είσαι ;

Ποίερ ένει ο αφέγκη ντοι ; Ποιός είναι ο Πατέρας σου ; 

Πφουρ είνει αούντε τα Μάτη ντοι ; Πως λένε την μάννα σου ; 

Έσει έχου αϊθή ; = έχεις αδελφό;

Ταν αϊθα ντοι πφου νι είνει αούντε ;= 

Την αδελφή σου πως την λένε ;

Τσι δουλεία έσει ποίου ;= τι δουλειά κάνεις ;

Έσει έχου κα δουλεία .= Έχεις καλή δουλειά 

Ο παππού τσαι α μαμού είνει τα ζωή ; = 

Ο παππούς και η γιαγιά είναι στην ζωή ;

Ο παππού τσαι α μαμού είνει ακόνη τα ζωή

Σεκλεκισκουμένοι είνει , για τα γρούσα μη χαϊθεί …

Οι νέοι όμως Τσακώνοι ο θα αφήωει να πφουντεϊθεί… =

Ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμα στην ζωή 

Στεναχωριούνται όμως μήπως η γλώσσα μας χαθεί 

Οι νέοι όμως Τσακώνοι δεν θ´ αφήσουν να σβηστεί 

Κα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ  = καλή Κυριακή 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *