ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 17 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Οι δύου Σέμπροι είγκιαει έγκουντε συνταχούλια τα χούρα .
Μπρι Τσινήωει , είγκιαει ποίντε το Σταυρέ σου τσε ταν εφτσή :
Κα χρονία . Ύστερα ο νοικοτσιούρη έκει γιομήνου νία τέστα με πφράμα τσε έκει ποίου το πρώκιου πφείρσιμο . Είγκιαει ζέγκουντε τα ζώα τσε έκει τσινούντα το καμάκι . Ο Ζευγολάτα με τα νία χέρα έκει ίκχου ταν αλετροχέρα τσε με ταν άβα τα κακιστροδέματαγια να καθοδηγήνει τα ζώα . Τα αβάτζα είγκιαει γινούμενα το ένα κοντά το άλλιου. Καθώς ο ένα έκει κάμου ο άλλε με τα τσία έκει στσεπάζουτα αβάτζα έτρου για να στσεπαστεί όλιου το πφράμα .
…Κα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ να έχετε . Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι …..

Άμα α γρούσσα ο νιληθεί χατέ θα ζάει το πφράμα
Τσε τότθε θίλοι μη καλοί ατςhέ θα ‘νέι το Δράμα…..
…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
……………………………………………………
Οιυό συνεταίροι πήγαιναν στο χωράφι πολυ ενωρίς .
Έκαναν τον Σταυρό τους και επίσης την ευχή : ( Καλή χρονιά )
Μετα ο νοικοκύρης εγέμιζε ένα κουβά με σπόρο και έκανε την πρώτη σπορά . Έζευαν , εζευγάρωναν, τα ζώα και ξεκινούσε το όργωμα .
Ο Ζευγολάτης με το ένα χέρι κροατούσε κρατούσε την αλετροχέρα και με το άλλο τα καπιστρόσχοινα για να καθοδηγεί τα ζώα .
Τα αυλάκια έπρεπε να γίνουν το ένα κοντά στο άλλο . Καθώς ο ένας όργωνε , ο άλλος με την τσάπα εσκέπαζε τα αυλάκια , ώστε να σκεπαστεί όλος ο σπόρος .
ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΗΜΠΟΡΟΥΣ .
Αμα η γλώσσα δεν μιληθεί , χαμένος πάει ο σπόρος
Και τότε φίλοι μου καλοί , μεγάλο θα είν’ το δράμα….
……ΜΙΛΑΜΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *