ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 16 του Αωνάρη το 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Έκει φκειάνα κομπρέσε , μπάςhα με απλά εργαλεία όπφου το λιτρίδι το χερόμυλε , το τουλοπάνι , το τσατζήλι , το γουιδί. Έκει μοσχονιουρίζου όλε ο οντά , απο τα βότανα τσε τα νηρωϊδικά . Γκανένα απο έταει τα βότανα ο ‘κει έχουντα ημερομηνία λήξεως .
Αγριοβότανα καθαρά απο λέλουδα τσε άνθη απο τον τόπο νάμου .Βότανα πφι το καθένα έκει γκριούφουντα τα δικά ση θεραπευκικά ιδιότητα . Ο χαμόμηλε , το τσάϊ , α αγριάδα , ο φασκόμηλε , α τσιρκουνίδα , το δεντρολίβανε , α μέντα , α λουίζα
ο μάραθε , το αγριόσκουντε , το θρούμπη , τα σπαράτζα , α λεβάντα , α ματζουράνα , το ρείτσι , α ριούγανη , τα βατόμουρα , ο σιναπόσπορε , τα ανθοπέταα απο το τριαντάφυλλε τσε τόσα άβα πφι ο ‘με ξέρουντε τσε νιουρίζουντε σάμερε ..

Ενει καμάρι να νιλήνει ένα ξένε τα γρούσα νάμου ένει όμως ντροκή το να μη νη νιλήνουμε ενεί …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΑΓΑΚΗ .
………. ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *