ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ …

Έμαε δουλέγκουντε σε εργοστάσια , σε γαλαρίε , σε γραμμέ του τρένου τσε ότσι δήποτε άβα δουλεία . Κάθε Τσιουρακά έκει αργία . Κάθε σύνταχα έμαει κίντε γα τσε καφέ. Για μεσαμέρι  μπατάτσε , μακαρούνια , κουτσερά τσε σκέτοι σούπε . Για αργακινέ κχάμποσοι φιλέρε άντε με μαργαρίνη  . Οι  γουναίτσε να μού είγκιαει φερκχουμένει πρεσιού κά . Αφού να μου είγκιαει δείντε τσε συμπλήρουμα , παρατάνου μπατάτσε , μάβα τσε ότσι άλλιου είγκιαει έχουντε . Άγκαμε τσε θάρη μαζύ σου τσε σε έμαει ρωτούντε : πφούρ είνει  τα πράματα ; για να αρίκχουμε τον απογημό ( ΚΡΙΚ-ΦΕΡΤΙΚ ): ο πόλεμο θα τελειούει …..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *