ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τσιουρακά 15 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Έδαρη το μαγέρεμα ένει γινούμενε τα κουζίνα , τσαι όχι τα γωνία . 

Φανταχτεροί κατσαρόλε αντικαταστήαει τα λουπάϊα . Οι λεβέτοι εχάτθαει ,   αχρήαστοι πλέα … οι κούβελοι για το ζύμουμα τσαι το κχρίσιμο εχάτθαει τσαι  τα θέση σου άτζε το πλυντήριε , το κανάϊδι με τα μανταλάτζα αναπληρούτθε  με το στεγνωτήριε .

Τα θέση το νεροχύτα άτζε το πλυντήριε για τα πιάτα .

Τα θέση τα κχιάνα νι άτζε α ηλεκτρικά εστία. 

Τα θέση του φούρνου για του κίτθε ,  για τον άντε , για το  φτάμα γενικά νι άτζε  α ηλεχτρικά κουζίνα . Ένα σhoύψιμο το κουγκί τσαι οα έτοιμα . Ξέχα το προσάναμμα , του κχριανίδε , του νταβελοί , τα φουσάματα , το βρέχο , τα κρυάδα τον ήλιε . Έδαρη  τάσου τα τζέα ντοι με τον κλιματισμό ντοι με τα τηλεόραση ντοι 

Έδαρη μονοτάρου έσει πορού να φκειάσερε 4 διαφορεκιτσοί σhoμοί . 

Τα σταμνία τσαι ένταει αναπληρούτθαει με όμορφα φανταχτερά ανοξείδουτα . Α λεκανίδα τσαι το παστσήρι με όμορφα μπολ 

Το φανάρι με το ψυγείε . Το ένα τσαι δύου ντουλάπια με σειρά από ντουλάπια με πανέμορφοι μαρμαρένιοι , ή´ γρανιτένιοι πάτζοι .   

Α κουνία τσαι το τασιούλι για ύο  τσαι ένταει εχάτθαει . Εξ άλλου τσι να σι ποίερε . Το ύο μπόλικο σhιονιστέ ή´ ψιουχρέ τάσου τα τζέα , όσιου  για το τασιούλι  αντικαταστάτθε απο δεκάδε ποκήρια . Μιτσά , ατσhά , μιτσούτερα όα τα μεγέθη τσαι είδη . Το σhουσhούλι ανύπαρκτε. Ο σοφρά ανύπαρκτε τα σκαμνία ανύπαρκτα . 

Τσαι όα αν εχάτθαει , α γρούσα έν’ απαραμούα 

Λιγάτσι παραγκωνιστά, μα μέλλον έν’ ορούα . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *