ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
Τσιουρακα 15 του Απρίλη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
……….Ο Χριστέ Αναστάτθε ………
Α συνέχεια πιο το ποίμα . Α βρύση του Πολίτα .

Έα καμάρι μη ογή τσε ταν ικχάρα σύκχριου
Τα ιίτα τα απογδήνια εζού για να ση κχρίσου .

Κχαμπάησε το χερόημανε τ’ άχανα βάλε τάσου
Να ση κχρίσου τσε να ση στεγνού θελίε να ση φκειάσου

Φέρε τα πράνα σιάτη μη το σάγισμα να πρανίσου
να μακούει για τα κα Τσε να νη μοσκοκχρίσου ….

Για ύο α Στάμο , α Νικοού , α Τούλα α Βασίλω ,
Α Ατζελικώ α όμορφο α άξιε τσε κονκύλω…

όλοι γιομήκαει για κα οράτθαει κουβεγκιάνει.
Ποτσούτθαει του κουνίλε σου του τσέλε σου να ζάνει .
……όμορφο Σάμπα να έχετε ….
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….
………………………………………………………
Έλα καμάρι μου εδώ και την φωτιά να φτιάξεις
Τα άπλυτα ρούχα σας εγώ όλα να σας τα πλύνω
Κατέβασε το χειρόϊμανο τα χόρτα βάλε μεσα
Να τα πλύνω να τα απλώσω θελιές για να τα φτειάξω.
Φέρε κόρη τον κόπανο το σάϊσμα να χτυπήσω
Να μαλακώσει για καλά και να το μοσχοπλύνω.
Για νερό η Στάμο , η Νικολού, η Τούλα , η Βασίλω
Η Αγγελική η όμορφη η άξια και η κοντύλω.
Όλες νερό επήρανε, ειδωθήκαν κουβεντιάσαν
Φορτώθηκαν τις στάμνες τους στα σπίτια τους να πάνε ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *