ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

Τσιουρακά 14 του Αωνάρη 2019 …… Α Τσακωνοπαρέα ………. 

Για του νέοι #133 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Συνάπλαστε(Ανάπλαστε )= ασουλούπωτος …Αμπαρία = τούμπα

Άμπελε = αμπέλι ………………………..Αποδεΐνου= δένω ( μάγια )

Μπέχου = σκεπάζω …………………..Απουρτέσε = από μπροστά 

Αποκίσου = από πίσω………………αμπρούκα = ελαμπάδιασα .  

 Ο ‘τθε αούντε μι , τσι συνάπλαστε (ανάπλαστε) πράμα ένι έγκεινη ; = 

Δεν μου λέτε , τι ασουλούπωτο πράγμα είναι αυτό ;

Πότε με το καλέ θα τςhυγήερε ταν άμπελε ; = 

Πότε με το καλό θα τρυγήσεις το αμπέλι …. 

Ένι μπέχου το σhωμό μπάτσε τσαι μπάει γκάνα σhούκι τάσου ..= 

Σκεπάζω το φαγητό μήπως και μπεί κάνα σκουπίδι μέσα …

Του σκάλε σέ κατθίκα το αποκίσου  μέρη τα τσελή  . = 

Τις σκάλες τις τοποθέτησα στο πίσω μέρος του σπιτιού .. 

Όπφουρ έμα κχαμπαίνου άγκα νία αμπαρία φαήκα του γούνοι μι .. 

όπως κατέβαινα πήρα μια τούμπα και έφαγα τα γόνατα μου … 

Απουρτέσε μι όκι γκανένα , όα α θέα για το νιαυτέ μι . 

Μπροστά μου δεν καθόταν κανένας όλη η θέα για τον εαυτό μου . 

Ταν άκρα τα χούρα μαζούκα όα τα απόκλαρα τσαι σε αμπρούκα ..= 

Στην άκρη του χωραφιού μάζεψα όλα τα απόκλαρα και τα λαμπάδιασα.

 

Έντενη ο άτςhωπο ένι αποδεητέ τσαι ο ‘νι ποίου καμπτζία .. 

Αυτός ο άντρας  είναι δεμένος με μάγια και δεν κάνει παιδιά .. 

Καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου , με υγεία … 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *